Milan Holub May 2014

10. 01. 2017

Jeden z nejlepších kurzů, které jsem v oblasti „práce na sobě“ zažil.

 

Lektorka Helena Kurzweilová je v problematice práce se strachem a emocemi pravdivá, autentická a tím, že má nabízené návody sama vyzkoušené, je velmi důvěryhodná. Kurz je kombinací názorně podané teorie, praktických zážitků a sdílení mezi účastníky.

 

Jako účastník jsem se cítil velmi svobodně a komfortně. A vím, že moje práce s obavami či strachem neskončila účastí na kurzu, ale mám i po kurzu konkrétní úspěchy při aplikaci návodů a rad, které mě zaujaly. 

Aktuální akce