Co je koučování?

Koučování vnímám jako velice efektivní nástroj procesu rozvoje osobnosti, který rozšiřuje možnosti našeho myšlení, prohlubuje naše sebeuvědomění a napomáhá tak k efektivnějšímu využití našeho vnitřního potenciálu.

Je to nástroj, který usnadňuje realizaci zásadních změn v životě člověka nebo firmy. Aby bylo možné vykročit správným směrem, potřebujeme ten směr nejprve určit.

Proto začínáme od konce, od místa, kam se chce člověk dostat. Začínáme tedy vytvořením konkrétního a barvitého obrazu inspirativní vize nebo cíle.

Pak najdeme záchytné body, které nás bezpečně dovedou od současného stavu až do cíle. No a pak už se vydáme na cestu. Krok za krokem, krůček za krůčkem se dá v tempu, které člověku vyhovuje, uskutečnit i opravdu náročný cíl.

Pokud narazíme na překážku, nalezneme cestu kolem a kráčíme dál do cíle.

Vedlejším, nicméně velmi důležitým produktem této cesty, je postupné prohlubování vědomí sama sebe a způsobu, jakým myslím. Od myšlenky je jen krok k emocím, odtud k chování, ke kvalitě vztahů a ke kvalitě celého života.

Dá se říci, že jak myslíme, tak žijeme. Chceme-li, aby náš život vypadal jinak, je třeba začít měnit způsob a kvalitu našeho myšlení.

Aktuální akce