Co je koučování?

Koučování vnímám jako velice efektivní nástroj procesu rozvoje osobnosti.

Rozšiřuje možnosti našeho myšlení, prohlubuje naše sebeuvědomění a napomáhá tak k odhalení a využití našeho vnitřního potenciálu.

Je to nástroj, který usnadňuje realizaci zásadních změn v životě člověka nebo firmy. Aby bylo možné vykročit správným směrem, potřebujeme ten směr nejprve určit.

Proto začínáme od konce, od místa, kam se chce člověk dostat.

Začínáme tedy vytvořením konkrétního a barvitého obrazu inspirativní vize nebo cíle.

Pak najdeme záchytné body, které nás bezpečně dovedou od současného stavu až do cíle. No a pak už se vydáme na cestu. Krok za krokem, krůček za krůčkem se dá v tempu, které člověku vyhovuje, uskutečnit i opravdu náročný cíl.

Lidé často nedosáhnou svého cíle, protože si neporadí s překážkami, které potkájí na cestě. Ty nejzákeřnější na nás nečíhají venku, ale naopak uvnitř nás, v naší mysli. Patří k nim zejména naše negativní přesvědčení o nás samých, o druhých lidech nebo o světě obecně. Na nich vyrůstají programy, které řídí naše jednání a reakce v různých situacích. Většina s znich běží bez povšimnutí v našem nevědomí. Pokud nás brzdí nebo omezují v seberealizaci, je užitečné je postupně odhalit.

Koučink je velmi účinný nástroj, který pomáhá odkrýt blokující a omezující myšlení a návyky a současně usnadňuje vytvoření nových a užitečných vzorců myšlení a chování.

Vedlejším, nicméně velmi důležitým produktem této cesty, je postupné prohlubování vědomí sama sebe a způsobu, jakým myslím. Od myšlenky je jen krok k emocím, odtud k chování, ke kvalitě vztahů a ke kvalitě celého života.

Dá se říci, že jak myslíme, tak žijeme.

Chceme-li, aby náš život vypadal jinak, je třeba začít měnit způsob a kvalitu našeho myšlení.

Jaká je úloha kouče?

Jako kouč zodpovídám za proces.

Získáte ve mně člověka, který vám velmi pozorně naslouchá bez souzení a kritiky. Jsem tu, abych vás naučila zaměřovat pozornost k tomu, co chcete, co je pro vás v životě důležité, tedy k vašemu cíli nebo životní vizi, a také ke způsobu vašeho myšlení.

Vytvářím bezpečný a přijímající prostor.

Respektuje každého člověka jako nejlepšího experta na jeho vlastní život. Nikdo jiný totiž nemá k dispozici všechny prožitky a informace z dosavadního života. 

Kromě naslouchání, zrcadlení a reflektování slyšeného, jsem tu, abych pomohla svým klientům pomocí koučovacích otázek prozkoumat hlubší vrstvy vědomí a uvědomit si vše, co je třeba, aby vznikl prostor pro nalezení smysluplného řešení.

Povedu vaši pozornost neustále k vašemu cíli a k vaší vnitřní motivaci, a tak vám budu pomáhat udržet energii potřebnou k realizaci vašich kroků. Získáte ve mně vnímavého, pozorného a zcela diskrétního průvodce.