Helena Kurzweilová

KOMUNIKACE, KTERÁ PROPOJUJE 

Provázení (koučováníempatické naslouchání)
Mediace (urovnání) sporů pomocí Nenásilné komunikace
Workshopy Nenásilné komunikace a osobního rozvoje
Supervize, mentoring, facilitace

Nejbližší akce