EMPATICKÝ KONTAKT – Nenásilná komunikace pro mírně pokročilé

termín: 2. a 3.11.2024, 9:30 - 17:30 hod.
místo: Dayal, Vyšehradská 43, Praha 2
cena: 2500 - 5500 Kč
přihlasit

 

Pro ty, kteří se již seznámili se základy konceptu Nenásilné komunikace, je tu pokračování v podobě dalšího sebepoznávacího workshopu, který bude zaměřen na empatický kontakt se sebou i s druhými.

Empatii chápu jako schopnost naladit se na sebe nebo na druhou osobu, na naše prožívání, záměry, pocity a potřeby, na to živé v nás. Vnímám jí jako totální, bezpodmínečné přijetí sebe nebo toho druhého a jako důvěru v to, že tak, jak jsme, jsme v pořádku. Tvoříme tak kontakt s tím, co je v nás živé. Empatie je schopnost být přítomen tomu, co právě je, ať je to radost nebo bolest.

CO VÁS ČEKÁ?

Čeká vás nezbytná míra teorie, kterou využijeme k prohloubení sebeuvědomění a využijeme ji v praktických cvičeních.

Velká část bude zaměřena na praktická cvičení v menších skupinkách a na společné zkoumání, objevování a sdílení.

Pracovat budeme s modelovými situacemi i s konkrétními situacemi, které nám přináší život.

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST

Prozkoumáme, jak obvykle reagujeme, když slyšíme kritiku nebo cokoliv, co je nám nepříjemné.

Ponoříme se hlouběji do sebe, abychom našli zdroje, které nám umožní změnit naučené reaktivní jednání v komunikaci, která napomáhá porozumění a dorozumění se.

Prohloubení kontaktu se sebou nám umožní postupně se osvobodit z boje v naší mysli a žít ve větším klidu a rovnováze.

Pomůže nám i uvolnit naši vnitřní pohodu ze závislosti na chování druhých.

Vyzkoušíme si, jak můžeme udržovat kontakt s druhým člověkem bez ohledu na formu jeho komunikace.

Položíme základy empatickému kontaktu, který má doslova léčivé účinky a pomáhá uzdravit konflikty a neporozumění.

Získáte inspiraci, jak zůstat v kontaktu s vaší vnitřní silou i v náročných situacích.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN?

Pro ty, kteří mají za sebou alespoň dva dny praktického workshopu Nenásilné komunikace, a dokáží tedy pojmenovat a odlišit své pocity a potřeby od různých myšlenkových forem.

Pro ty, kteří vnímají, jak moc nás ovlivňují myšlenky, které se prohánějí naší myslí, jak velké bariéry staví mezi nás a druhé lidi, jak silný vliv mohou mít na naše jednání, pokud to připustíme.

Pro ty, kteří se chtějí rozhodovat skutečně svobodně o svých reakcích na tento svět a chtějí se naučit, jak se vracet do svého středu.

Empatický kontakt ocení všichni rodiče, průvodci, učitelé a pečovatelé o děti a mládež.

Hlubší pochopení toho, co se v nás odehrává v reakci na okolní svět, a transformace našich soudů a domněnek, představují jednu z nejlepších prevencí vyhoření u všech pomáhajících a podporujících profesí, které znám.

Pochopení, jak jinak lze naslouchat lidem, kteří uvízli ve svých domněnkách a jejich jednání je řízeno emocí, může být užitečné všem, kterým záleží na kvalitě mezilidských vztahů, a kteří chtějí se svým okolím vycházet v míru bez ohledu na to, jak druzí jednají.

TERMÍN

Sobota a neděle od 9:30 do 17:30 hod.
11. – 12.5. 2024
Sobota a neděle od 9:30 do 17:30 hod.
2. – 3.11. 2024

REZERVACE A CENA

Chcete-li si rezervovat místo, postupujte podle následujících pokynů.

Pod oranžovým tlačítkem „PŘIHLÁSIT,“ které je na této stránce, najdete registrační formulář. Ten prosím vyplňte a odešlete.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře současně také souhlasíte s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. Ty mnoho z nás z různých důvodů nečte. Učíme se, jak vnést více života a smyslu i do tohoto formálního kroku. Přečtením OBCHODNÍCH PODMÍNEK se můžete ujistit, zda jsme i v této formální záležitosti za jedno.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením ZÁLOHY na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Výše zálohy je: 1500 Kč

DOPLATEK

Po skončení kurzu dostanete e-mail s informacemi, jak doplatit kurzovné. O doplacení  vás prosíme do týdne po ukončení kurzu. Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl, než z povinnosti.

Celková částka za kurz včetně zálohy: 2500 až 5500 Kč

Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorky a lektorky. Z praktických důvodů je možné volit z částek 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 a 5500 Kč.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.

Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.

Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.

STORNO PODMÍNKY

Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 32 dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět záloha v plné výši přijaté platby. Tento termín je současně pro nás dnem, kdy závazně potvrzujeme rezervaci prostoru a je proto pro nás důležité mít přiměřenou předvídatelnost ohledně počtu účastníků.

Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování. Více informací se dozvíte v Obchodních podmínkách.

KONTAKT

Organizátorka kurzů Jarmila Klimešová: jarmilaklimesova@gmail.com, tel. 732 552 575. Ta vám odpoví i na vaše případné dotazy.

Na společné objevování se těší

Koučka a lektorka Helena

 

Fotka od Anastasiya Babienko z Pixabay

Reference na kurz

Jana Zajícová
Na kurzu mi vyhovoval jeho praktický charakter a nácvik ve dvojicích. Vyhovovaly mi hojné Heleniny komentáře nastalých situací. I grafické znázornění principů na flipchartu. Vyhovovalo mi otevřené prostředí, kde jsme se mohli obohacovat svými názory, pohledy, zkušenostmi navzájem.  
Alena Kellerová
Ten víkendový seminář mi především dodal obrovské množství energie, jako taková vnitřní sprcha, vlna spokojenosti a klidu, jejíž účinek pak trval ještě další dny. Konkrétní zážitek, který jsem si odnesla, je zážitek skutečného naslouchání na obou stranách, tj. být naslouchána a naslouchat. Naslouchání považuji za záměrnou a také dosti namáhavou činnost. Cítila jsem, že se mi dařilo naslouchat, i když možná omezenou dobu. Odnáším si tedy pocit, jaké to je, když sama pozorně naslouchám. Všimla jsem si, že když takto naslouchám, velmi to změní celkovou situaci. Ne vždy se mi to vede, často na to nenacházím vnitřní klid. A naopak, je pro mne dosti výjimečným zážitkem vědět, že někdo pozorně naslouchá mně, a v takovou chvíli jsem schopna volně hovořit. Nicméně, obě tyto pozice mne za nějakou dobu dosti vyčerpají.
Veronika Tománková

Moc děkuji, jsem obrovsky vděčná že jsem díky Vám našla nejen cestu, ale především porozumění aplikaci nenásilné komunikace do svého života. Za mě jde o léčivý přístup sama k sobě, tak k ostatním lidem. V lidech nadále nevidím někoho koho bych se měla nebo mohla bát, ale stejně živého tvora, sobě si rovného s kterým víc než jindy chci navázat kontakt a nadále nacházet a probádat svou vlastní upřímnost.

Helena svou empatii a živým důkazem jejího bytí a klidem a zároveň otevřeností o jejích procesech životem, otevírá krásný prostor a inspiraci se učit rozvíjet, být empatický k sobě a ostatním.

Za mě nejhezčí nástroj a přístup, jak být.

Josef Štěpánek
Velmi mne potěšilo, když jsi nám - účastníkům kursu "Empatický kontakt" ještě před jeho započetím poslala jedenáctistránkový úvod o empatii. Považuji ho za velmi užitečný a svým hlubokým přístupem a kompaktností mimořádný. Pomohl mi udělat si jasno v pojmech a porozumět lépe tomu, co jsme pak v kursu probírali a procvičovali. Vysoce oceňuji, že kurs byl dobře připravený, měl jasnou a přehlednou strukturu. Byl sestavený s velkým citem a jeho části na sebe logicky a přirozeně navazovaly. Zaujaly mne myšlenky, jako "Když chceme naslouchat empaticky, je dobré neočekávat změnu." "Když budeme propojení, budeme na to spolu a najdeme řešení, které bude vyhovovat oběma." Kurs mi pomohl zorientovat se ještě lépe v tom, jaká je role plazího mozku, limbického mozku a šedé kůry mozkové a jak se tyto části mohou navzájem ovlivňovat. Líbí se mi představa, že většinu času jedeme na autopilota. Za podstatné místo kursu považuji význam přijetí emocí jako důležitého signálu, který nás má chránit v potenciálně ohrožujících situacích. Zdá se mi velmi užitečný pokyn vkládat si pauzy bezprostředně poté, co zaregistrujeme nějaký signál, abychom získali čas a mohli se vědomě rozhodnout, jak na ten signál budeme reagovat. Emočně na mne mimořádně zapůsobila meditace/řízená relaxace a imaginace s mantrou. Tu jsem do té doby neznal a dotýkala se mého srdce s jemností a s velkou silou. Kurs byl po několika letech příjemností, kterou jsem si dopřál - a dobře jsem udělal. Jsem moc rád, že jsem ho zažil. Že jsem zažil Helenu osobně. Představuje pro mne velkou inspiraci a potvrdil mi mou zkušenost, že když se mi v životě podaří reagovat na útok s empatií, vede to k velmi rychlému zklidnění protistrany a zlepšení celé atmosféry. Je to efektivnější než jakékoli obhajování se, vysvětlování, neřku-li protiútok. Moc za něj ještě jednou děkuji.
Sandra Simerská
Kurz mi přinesl zase větší porozumění sobě, svým potřebám a hodnotám. Učím se zklidňovat a používat nenásilnou komunikaci v běžném životě. Moc děkuji.
Veronika Ponczová
Co mi seminář dal? Velmi hodnotný jsem vnímala už text od Heleny, který jsem dostala těsně před začátkem semináře - Co je empatie. Rezonoval v několika částech se mnou, nebo mě v něčem dost oslovil. Dalo mi to do budoucna inspiraci, jak třeba ještě jinak pojmout empatii. Pro mě osobně byl velmi inspirativní přístup Heleny i její osobnost, tak jak jsem ji mohla zavnímat. V přístupu se mi líbil takový přijímající, nesoudící přístup. Což mám pocit, že k tomu vede i nenásilka. Ale ne každý tento princip umí použít v praxi. Vnímala jsem moudrost, důraz na vědomý přístup a jak už jsem napsala výše přijímající a chápající postoj. To o čem seminář byl - to je o Empatickém kontaktu tak jsem vnímala, že žije Helena i v praxi. Tj. nejsou to žádná prázdna slova nebo naučené poučky. Odnáším si větší spojeni sama se sebou, hodně tomu přispěly vedené meditace. Např. na téma důvěra. Uvědomuji si, že i různé konflikty začínám vnímat jinak.
Lucie Němcová Empatie 9.5.2023

Kurz mi znovu pomohl odlehčit vnímání "negativních" reakcí u ostatních lidí a posílit vědomí, že nejde o mě, ale o jejich nenaplněné potřeby. Cítím se klidnější a pevnější. Ne vždy se mi daří či mám kapacitu a chuť ty potřeby i rozklíčovat, ale už vědomí, že není třeba to brát osobně, je úlevné a určitě napomáhá situaci, protože mě takový postoj nenutí se bránit atd.

Obecně bych řekla, že se mi díky kurzu daří méně mluvit, více naslouchat a snad alespoň někdy i popozdržet automatickou reakci, což je skvělé.

Také zase o něco víc vnímám, jak málo se lidi skutečně poslouchají, což nevím, jestli je zrovna příjemný efekt kurzu :-))).