Kdo jsem?

www

Pracovně jsem kouč, který pomáhá lidem poznat sebe, růst, rozvíjet se, radovat se ze života a tvořit funkční týmy. Jsem facilitátor, který usnadňuje vzájemnou domluvu mezi lidmi ve skupině. Jsem lektor, který vytváří prostředí, v němž se lidé učí z vlastních prožitků a zkušeností.

To vše jsou moje pracovní role. Kdo jsem jako člověk, jsem si uvědomila, když jsem prošla svým životem od dětství po dospělost a zaměřila se na momenty radosti, touhy a přirozeného zájmu. Celý příběh mého života si můžete přečíst v článku Můj životní příběh.

To důležité, co mi z příběhu vyplynulo, je má přirozená touha a zvědavost zkoumat povahu lidského myšlení a jeho dopady na život člověka, jeho prožívání a kvalitu vztahů. Jako správný experimentátor používám to, co objevím, nejprve sama ve svém životě. Učím se tak ze svých velmi bohatých životních zkušeností, které se někdy označují za chyby a přehmaty.

Trvalo mi několik desítek let, než jsem odložila převzaté představy o tom, kdo bych měla být a přiblížila se tomu, kdo skutečně jsem. Nyní k témuž pomáhám druhým lidem. Pomáhám jim nalézt jejich jedinečnost a zejména v ni uvěřit. Naučit se skutečně důvěřovat sobě a svým kvalitám a respektovat své vlastní emocionální potřeby. To jsou podle mě základní ingredience životní spokojenosti.  

Být sám sebou chce odvahu. Pomáhá k ní víra, že jako člověk jsem kompletní a zcela v pořádku a že díky tomu, kým jsem, mám ve společnosti své důležité místo. Pokud naleznu sebe, mám šanci najít i to správné místo pro mne. Každý z nás je jedním jedinečným střípkem mozaiky, které říkáme svět. Proto mi dává smysl spolupracovat, místo porovnávání se a boje.

Svým životem i svou prací směřuji k naplnění snu o společnosti, v níž lidé žijí s plným respektem k sobě, ke své jedinečnosti, ke svým hodnotám a potřebám, tedy nikoliv podle mínění druhých, podle toho, co je považováno za spráné, nebo co by se mělo. Takový vědomý a hluboce respektující vztah sama k sobě umožňuje převzít za sebe plnou odpovědnost a radovat se ze svobody vlastních rozhodnutí. Současně je člověk připraven upřímně poskytnout totéž i druhým lidem.

S pojmem spolupráce v osobních i pracovních vztazích dobře ladí koncept Nenásilné komunikace, jehož principy využívám a učím je na svých workshopech.

Moje životní cesta mi ukázala, že je nanejvýš užitečné začít uvnitř sebe, proto jsem sama sobě prvním a také trvalým klientem.

Něco Vás zaujalo nebo se chcete zeptat? Napište. Ráda Vám odpovím nebo se s Vámi sejdu. Zpět na úvodní stránku