Knihy o NVC

Recenze na knihu Britty Hahn: Ale já chci tohle, mami

Kniha Britty Hahn má podtitul “Nenásilná komunikace pro rodiče.” Jsem rodič dnes již dospělého potomka a k jeho výchově jsem přistupovala spíše intuitivně a rozhodně ne ideálně. Také jsem člověk, který velice oceňuje principy, z nichž vychází koncept Nenásilné komunikace. Mám s nimi bohatou životní zkušenost a prozatím jsem nenarazila na životaschopnější přístup k utváření mezilidských vztahů na libovolné úrovni. Byla jsem proto velmi zvědavá na knihu, která by mohla pomoci rodičům i dětem žít v příjemnějších vztazích a více si užívat společný čas.

Knížka mě nadchla a zalitovala jsem, že jsem ji nedostala do ruky v době, kdy se narodil můj syn.

Velmi přitažlivé a inspirující byly pro mne situace, které autorka zažívala se svými dětmi. Mnohé z nich patří k velmi obvyklým momentům, s nimiž se setká snad každý rodič. Popisuje je velice otevřeně a upřímně. Zviditelňuje své vnitřní pocity i pohnutky a v dialozích popisuje, jak lze komunikovat jinak, než vynucováním si poslušnosti za každou cenu. Dává tak rodičům a vychovatelům do rukou nástroj, pomocí něhož mohou tvořit vyrovnané a zdravé vztahy, postavené na důvěře, i v situacích, které představují výzvu.

Oceňuji, že jsou v knize popsány i situace, kdy dospělý použije svou převahu a rozhodne bez ohledu na přání dítěte. I takové momenty patří do života. Může být velice užitečné inspirovat se, jak v takové chvíli komunikovat, aby byl ochráněn vztah.

V knize Britty Hahn nacházím dobře strukturovaného průvodce rodičovskou komunikací. Podstatná část je věnována tématu hranic, na které se rodiče často ptají. Zaujalo mne, jak je vysvětlováno postupné předávání odpovědnosti dítěti současně s posilováním jeho vnitřních kompetencí v atmosféře respektu a důvěry. Ti, které trápí odmítání a vzdor jejich dětí, mohou v knize nalézt hlubší pochopení toho, co se děje v dítěti, a jak je možné takové situace zvládat k větší spokojenosti na obou stranách.

Knížka je útlá a velmi dobře se čte. Přečíst ji je rozhodně mnohem snazší, než principy v ní zachycené začít skutečně žít v každodenních situacích. Nicméně, může být velmi užitečným pomocníkem při tvorbě nových komunikačních návyků, které pomohou méně bojovat, vynucovat si a přetlačovat se, a o to více spolupracovat, užívat si spolubytí.

Knihu vydalo nakladatelství Portál.