Donum Felix

Škola Donum Felix – spoluvytváříme s dětmi školu jako Šťastný dar

Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

  • Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
  • Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
  • Věkové míchání.
  • Přirozené učení a autonomie učení.
  • Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
  • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
  • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
  • Spolupráce a vzájemná pomoc.
  • https://www.donumfelix.cz/

Helena Kurzweilová pomohla naší svobodné demokratické škole Donum Felix především v jejích začátcích jako mentor a lektor nenásilné komunikace a supervizor týmu. Díky Heleně se nové kvalitě ve vztazích a v komunikaci naučili nejen členové týmu naší základní školy ale i její žáci a jejich rodiče. To bylo velice důležité pro realizaci konceptu svobodné demokratické školy, který je založen na vzájemném respektu a na plné důvěře v děti a v jejich unikátní pozitivní vnitřní směřování. Helena nám zásadně pomohla i při řešení konfliktu ve skupině zakladatelů školy v prvním roce jejího fungování. Stále využíváme pravidelné supervize týmu i Helenino lektorování a počítáme s touto spoluprací i do budoucna.

Vladimír Dobeš, spoluzakladatel ZŠ Donum Felix