MEDIACE KONFLIKTŮ

Neporozumění, spory a konflikty jsou důležitou součástí života. Jsou to momenty, které jsou mnoha lidem nepříjemné. I přesto jsou velice užitečné.

Pokud ke konfliktu přistoupíme jako k příležitosti prohloubit vzájemné porozumění, umožní nám prohloubit důvěru a posílit vztah.

Možná to zní jako paradox, protože často je výsledek právě opačný, vztah je narušen a leckdy se i rozpadá. Záleží totiž na tom, jak s konfliktní situací naložíme.

Mediuji spory se záměrem zvládnout je stylem výhra-výhra.

Klíčem k tomu je pochopení, jak konflikt vzniká a jaká je jeho podstata.

Lidská mysl má velkou schopnost interpretovat to, co se děje. Každá interpretace představuje větší či menší zkreslení. V okamžiku, kdy dva lidé díky svému vnitřnímu nastavení interpretují situaci jinak, vzniká konflikt. Rodí se tedy v rovině našeho myšlení. K jeho skutečnému zvládnutí je užitečné ponořit se do hlubších rovin našeho vědomí.

Podle všeho jsme především emocionální bytosti. V našich pocitech a potřebách se skrývá hnací síla našeho chování. Mezi myšlenkovými procesy a naším prožíváním existuje velmi silná a oboustranná vazba.

Obnovit stav vzájemného porozumění a využít konflikt k vlastnímu rozvoji lze prostřednictvím uvědomění a prožitku našich emocí a lidských potřeb.

Úlohou mediátora je pomoci oběma stranám postupně pojmenovat pocity a potřeby spojené se situací, dospět k uvědomění vnitřní motivace jednání i vzniklých interpretací. Velice důležité je i podpořit obě strany v tom, aby dokázaly správně pojmenovat vnitřní motivace a prožitky druhého, aby došlo ke skutečnému propojení a porozumění.

Pokud tato situace nastane, rozpouští se v mysli lidí tzv. „obraz nepřítele.“ Jde o vědomou či nevědomou představu toho, že mi ten druhý škodí, ohrožuje mě, zraňuje mě nebo je tu jiný důvod, proč se před ním potřebuji chránit. Tato představa znemožňuje najít řešení, které bude skutečně funkční pro obě strany.

Nalezení společného řešení, které zahrnuje potřeby obou stran, je posledním krokem mediace, jejímž záměrem je obnovit stav vzájemného porozumění stylem výhra-výhra.

Velkou výhodou tohoto přístupu, který vychází z principů Nenásilné komunikace, je, že se minimalizuje riziko opakování téhož konfliktu.

Pokud si uvědomujete, že opakovaně narážíte na podobný problém s vaším životním partnerem, rodinným příslušníkem, přítelem či kolegou, může být pro vás užitečné uvažovat o mediaci.

Čím dříve lidé přijdou, tím rychleji se může obnovit stav porozumění.

Dlouhodobě potlačované a neřešené konflikty si vyžádají svůj čas na to, aby bylo zviditelněno a pojmenováno skutečně vše, co je pro obě strany důležité.