Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky účasti na workshopech

Účastník se svým přihlášením a účastí na workshopu zavazuje k následujícím podmínkám:

  1. Přihlašování a platba

1.1. Odesláním přihlášky přes webové stránky www.jklimesova.cz  (Jarmila Klimešová zajišťuje organizační a administrativní záležitosti kurzů) a www.kurzweilova.cz (Helena Kurzweilová je lektor) vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje v přihlášce byly kompletní a srozumitelné.

1.2. Rezervace a platba kurzovného: Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky. Cena je konečná, Jarmila Klimešová není plátcem DPH.

  1. Storno podmínky

2.1. Ve všech případech platí, že odhlásíte-li se do DO 5 dnů před začátkem workshopu, bude Vám vráceno zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby.

2.2. Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 5 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) workshopu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné. Můžete se domluvit na náhradním termínu. Máte také možnost za sebe poslat náhradníka. V obou případech prosím, abyste se na postupu domluvili písemně do 14 dní po konání workshopu na adrese jarmilaklimesova@gmail.com.

  1. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav: Workshop není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením workshopu informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu workshopu.

3.3. Odpovědnost: Účast na workshopu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu workshopu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18 let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti: Účastník může kdykoliv workshop na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za workshop se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za workshop navrácen.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Jarmila Klimešová prohlašuje, že data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.2. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 25. 8. 2016

 

Aktuální akce