Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – Podmínky účasti na kurzech (workshopech)

Ceníme si principů vyjádřených v konceptu Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace, v nichž vnímáme cestu, jak se společně domluvit a existovat v míru na této planetě. Proto se neustále učíme, jak je zapojovat do každodenního života. Vážíme si umění dialogu, v němž záleží na potřebách všech, v němž jsou potřeby všech vyslyšeny, uznány a vzaty do úvahy.

Proto vás prosíme, abyste si pozorně přečetli následující obchodní podmínky, a pokud potřebujete, aby něco bylo formulováno jinak, napište nám (jarmilaklimesova@gmail.com). Jsme otevřeni dialogu a hledání formulací, které v mezích našeho právního systému mohou fungovat pro obě strany.

Účastník se svým přihlášením a účastí na workshopu zavazuje k následujícím podmínkám:

1. Přihlašování a platba

1.1.    Odesláním přihlášky přes webové stránky www.kurzweilova.cz (Helena Kurzweilová je lektor) vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje v přihlášce byly kompletní a srozumitelné.

1.2.    Jarmila Klimešová zajišťuje organizační a administrativní záležitosti kurzů (jarmilaklimesova@gmail.com).

1.3.    Rezervace a platba kurzovného

Kurzovné se platí dvěma možnými způsoby. Konkrétní způsob je uveden v popisu kurzu na webu v odstavci rezervace a cena.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením ZÁLOHY nebo CELÉ částky (podle toho, co je uvedeno v popisu kurzu) na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Zaplacením zálohy nebo celé částky vyjadřujete svůj zájem o kurz a současně také spoluodpovědnost za jeho uskutečnění. V případě, že je kurz hrazen formou ZÁLOHY a DOPLATKU, dostanete po skončení kurzu e-mail s informacemi, jak doplatit kurzovné. O doplacení vás prosíme do týdne po ukončení kurzu.

2. Storno podmínky

2.1. Ve všech případech prezenčních kurzů platí, že odhlásíte-li se do 32 dnů před začátkem workshopu, bude Vám vráceno zpět zaplacené kurzovné nebo záloha v plné výši přijaté platby.

Záměrem je respektovat změnu rozhodnutí účastníka, respektovat podmínky pronajímatele prostor, a to vše balancovat s respektem k energii vynaložené organizátorkou a lektorkou pro zajištění kurzu.

2.2. V případech on-line kurzů platí, že odhlásíte-li se do 8 dnů před začátkem workshopu, bude Vám vráceno zpět zaplacené kurzovné.

Záměrem je respektovat změnu rozhodnutí účastníka a balancovat ji s energií potřebnou pro zajištění kurzu.

2.3. Přerušení účasti: Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za důležité pro zajištění průběhu a naplnění záměru kurzu. V tomto případě bude poplatek za kurz navrácen v plné výši s výjimkou uvedenou v bodě 3.2. V případě, že je účastník pod vlivem drog nebo omamných látek, nebude mu zaplacená částka vrácena.

2.4. Zrušení kurzu: Je-li kurz zrušen ze strany organizátora nebo lektora, vrací se již zaplacená částka zpět účastníkům.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav: Workshop není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), je jeho povinností informovat o tom před zahájením workshopu lektora. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Je to z důvodu zajištění bezpečí a jasnosti pro vás a lektora.

3.2. Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu workshopu.

Je to z důvodu zajištění bezpečného prostoru pro učení a růst pro všechny přítomné.

3.3. Odpovědnost: Účast na workshopu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu workshopu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Důvodem je dosažení společné dohody o pojmu „osobní odpovědnost“. Doporučujeme vám, abyste citlivě naslouchali sobě a pečovali o svou fyzickou i psychickou pohodu. Je pro nás důležité, aby se všichni mohli cítit opravdu bezpečně. Každý z nás upřednostňuje jiné cesty, jak pečovat o vlastní bezpečí. Jsme otevřeni vás v tomto podpořit.

3.4. Odpovědnost za škody: Účastník uhradí veškeré škody, které způsobí na movitém či nemovitém majetku v prostorách konání kurzu.

Záměrem v tomto bodě je dosažení společné dohody o pojmu „osobní odpovědnost“.

3.5. Účastník mladší 18 let se může zúčastnit workshopu pouze se svým rodičem či opatrovníkem, nebo musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1.   Data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

4.2. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.  Údaje, které zadáváte ve formulářích, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně̌ nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Podmínky jsou platné v tomto znění od  6.3.2024.