Reference

reference_i

Co mi přineslo koučování s paní Helenou:

 

 • Naučil jsem se pracovat s vlastní zodpovědností – cítím se zodpovědný za to, že když se mi něco (ne)líbí, s něčím (ne)souhlasím, tak o tom musím říct svému okolí – nikdo mi do hlavy nevidí, nemůžu spoléhat na to, že něco “odtuší”, “vyčtou mezi řádky” – zpětnou vazbu chápu jako nástroj této zodpovědnosti.
 • Naučil jsem se pracovat s odpovědností druhých – příkazy nikam nevedou, pokud druhý sám nepřijme zodpovědnost, místo: “Udělej to a to” se ptám “Máš čas mi pomoct s tím a tím”? Neberu za automatické, že podřízený musí přijmout úkol – má právo odmítnout.
 • Lépe pracuji se svými emocemi – rozpoznám, kdy jsem šťastný nebo naštvaný, umím lépe hledat příčiny svého aktuálního rozpoložení – díky tomu lépe upravuji své reakce (když vím, že jsem podrážděný, dávám si větší pozor, abych nezačal odsekávat, hádat se,…).
 • Lépe pracuji s prioritami sebe i druhých – když na něco nemám čas, nebojím se říct “promiň, teď ti nemůžu pomoct” a naopak když mě někdo odmítne pomoci, neprožívám to tak intenzivně a fatalisticky jako dříve.
 • Komunikační teorii vysílače, přijímače a šumu jsem začal používat i v praxi – nikdy jsem neměl problém naslouchat, ale nenaslouchal jsem aktivně – okolí nedostávalo zpětnou vazbu, že je slyším a chápu – proto se např. ujišťuji, zda jsem je pochopil správně.
 • Kladu si menší cíle – dřív jsem chtěl mít všechno napoprvé “velké a perfektní”, teď se snažím mít radost i z dílčích kroků – v mé hlavě i v týmu tím posiluji pocit, že se pořád něco děje, že se někam posouváme – práce nás víc baví.
 • Dříve jsem se v práci “ztrácel”, nevěděl jsem si rady, doufal v pomoc zvenku – teď mám naopak pocit, že je všechno jasné – že když vytvořím v týmu dobrou atmosféru, skladbou v něm nastavím vyváženou dynamiku, dám kolegům prostor, pak vše půjde “samo”
 • Schůzky s vámi mi zpětně pomohly rozklíčovat situace, kterým jsem nerozuměl – obvykle jsem jim nerozuměl kvůli tomu, že jsem neznal opravdovou motivaci sebe a lidí kolem.
 • Dřív jsem věřil, že můj výkon závisí jen na mně – teď ho vnímám v kontextu výkonu celého týmu a firmy, můžu být nejlepší, nejrychlejší, … ale stejně neuspěju, pokud na to budu sám (snažím se být v čele peletonu, ale neutrhnout se od něj). Proto se snažím víc podporovat celou firmu, ostatní kolegy a posouvat se jako celek, ne jen jako jednotlivá individua.
 • Hledám u kolegů to, co jim jde a snažím se to v nich podporovat. Dřív jsem se snažil je učit to, v čem byli slabí – výsledkem byla jen frustrace na obou stranách. Aktuálně např. zkouším model, že by všichni pracovali ve dvojicích – kreativci totiž k sobě potřebují organizační strukturované typy lidí a naopak 🙂
 • Neodděluju tak striktně profesionální a soukromý život – dřív jsem za profesionální považoval nemluvit o svém soukromí. Důsledkem ale bylo, že jsem byl nečitelný. Teď občas záměrně “pustím” nějakou informaci o sobě, abych se líp napojil na okolí, poprvé v životě jsem měl oficiální oslavu narozenin! (velký posun 🙂
 • Méně hodnotím a víc popisuju – akceptuju, že každý může tutéž situaci vidět úplně jinak, nebojím se říct “ok, respektuju, že se neshodneme“

Filip Šimoník

marketingový šéf

AMBI CZ, s. r. o.

Paní Kurweilovou jsem kontaktoval v době, kdy jsem cítil, že můj život se neubírá směrem, který by mě vyhovoval. Díky jejím znalostem, zkušenostem a také jejímu citlivému přístupu se mi podařilo v průběhu našich sezení pojmenovat problémy, díky tomu si srovnat hodnoty a částečně se tak vyprostit ze zažitých návyků myšlení. S odstupem času to vnímám jako takový restart, od kterého jsem se mohl odrazit a pokračovat radostnějším směrem. Za to vše jí patří veliký dík.

Pavel Štěpánek

Etewa s.r.o. (www.etewa.cz)

Kouč, reference

Setkávání s paní Kurzweilovou mě obohatilo v mnoha směrech. Uvědomila jsem si důležitost všech emocí ve svém životě a jejich přijetí, pochopení a práci s nimi. Uspořádala jsem si v hlavě své cíle, pochopila jsem, že je potřeba klást si dílčí cíle a odprostit se od posuzování. Zároveň jsem díky rozhovorům a následnému odhodlání ke změně postoupila k přijetí sebe sama takové, jaká jsem, a zároveň otevřela i možnost svého vývoje. Paní Kurzweilová dokáže vstřícně a empaticky analyzovat emoce a situace, což mi pomohlo vyznat se ve svých myšlenkách a uvědomit si to podstatné v životě. Za to ji patří můj dík!

Klára Pokorná 

Koučování - reference

Paní Kurzweilovou jsem oslovila v době, kdy jsem hledala odpovědi na zásadní životní otázky. Díky její pomoci jsem se na svou situaci podívala z jiného úhlu, což mi pomohlo uvědomit si řadu věcí. Každ​é ​naše setkání pro mě ​představovalo nával pozitivní energie a motivace. Přístup paní Kurzweilové je velmi profesionální a empatický, hned od začátku jsem věděla, že s ní mohu hovořit i o velmi osobních záležitostech. Její služby mohu zcela upřímně doporučit.

Eliška Sýkorová

www.esykorova.eu

Koučování - reference

Koučování mi naprosto změnilo život. Poznala jsem lépe sama sebe, své silné a slabé stránky. Objevila jsem své hodnoty, o kterých jsem do té doby neměla ani tušení. A také jsem našla svůj vnitřní klid. Helča je obdařena talentem klást otázky, kterého hojně využívá. Nevím, kam na ně chodí, ale vím, že díky jim jsem pochopila kdo jsem a kam jdu. A to dává mému životu smysl, spokojenost a radost. Díky, Helčo.

Jarmila Klimešová

www.jklimesova.cz

Reference kouč osobního rozvoje

Sezení s paní Kurzweilovou mi pomohla dát mým cílům lepší strukturu a do větší hloubky porozumět svým motivacím a výzvám. Helena mi umožnila nahlédnout na mé cíle z jiné perspektivy a vidět nečekané souvislosti. Během koučování jsem si také jasněji uvědomil své silné stránky. Helena dovede každý problém rozložit na menší části a ty potom analyzovat.

Ondřej Korhoň

https://www.linkedin.com/profile/view?id=155710554 

Reference kouč osobního rozvoje

Ze sezení s paní Kurzweilovou jsem vždy odcházela nadšená a plná energie. Díky ní jsem se podívala za hranice toho, kam sama dohlédnu. Má témata jsme důkladně prohlédly a rozložily na jednotlivé prvky. Sezení byla velmi dobře vedena a vždy jsem se na ně těšila. Setkání s paní Kurzweilovou doporučuji všem, kteří se chtějí na své záležitosti podívat komplexně, pod odborným vedením a těm, kteří si v sobě chtějí uklidit.

Lucie Daňková  

Reference kouč osobního rozvoje

Koučování, pomoc, paní Heleny upřímně doporučuji. Při řešení zásadního životního problému jsem se ocitla v začarovaném kruhu neřešitelných situací, nevěděla jsem vůbec kudy kam. Citlivý a empatický přístup paní Heleny mi umožnil snadno se zbavit zábran a najít nové pohledy a možnosti, jak problém řešit. Nalezla jsem cestu, jakou se vydat. Také jsem se naučila lépe pracovat se svými pocity a v neposlední řadě jsem zvládla i metodu jak překonat mou „chronickou“ nesoustředěnost, která mi znemožňovala posun vpřed. Ostych a pochybnosti, zda budu schopna své potíže řešit s někým, koho vůbec neznám, hned při prvním kontaktu pominuly, protože paní Helena je opravdu moc milý kouč :-).

Lucie Maličkay 

Reference kouč osobního rozvoje

Paní Helena Kurzweilová mi díky svým vědomostem, motivujícímu přístupu při koučování a vstřícnému jednání pomohla znovu nabrat vítr do plachet. Díky akceptujícímu přístupu jsem se mohla znova podívat na určité věci z mé minulosti i současnosti a vnímat je i z jiného pohledu, který je pro mne přínosnější. Pomohla mi odhalit zákoutí mé duše, kam jsem neviděla a díky tomuto mohu lépe pracovat se svými pocity i informacemi. Velmi děkuji za profesionální přístup i lidskost.

Jana Váňová

www.masaze-jv-regenerace.cz

Reference kouč osobního rozvoje

Po dvanácti koučovacích sezeních s Helenou Kurzweilovou jsem si ujasnila několik důležitých věcí, především to, kdo skutečně jsem, v čem spočívá můj talent, co chci od života a kam směřuji. Obdivuji Helenin pozitivní a odpovědný přístup k lidem, její empatii a podporu v hledání nových cest. Celý proces mě významně posunul vpřed. Helenu vřele doporučuji každému, kdo hledá odpovědi na zásadní otázky svého života.

Marcela Chmátalová  

Reference kouč osobního rozvoje

 „Koučovací sezení s Helenou mi pomohlo udělat obtížné rozhodnutí, které jsem neměl odvahu udělat několik let…a to změnilo můj život.“

Petr Klimeš

www.paulpeters.cz

Reference kouč osobního rozvoje

Koučování s Helčou pro mě bylo velmi inspirující a přínosné. Velmi si cením pozitivní energie, kterou Helča do procesu koučování vnáší, jejího lidského přístupu a laskavosti. I když jsem se ocitla v určitých fázích procesu ve slepé uličce, Helča mně vždy dokázala pomoci najít jinou cestu, jiný úhel pohledu, sezení jsem potom končila s inspirací pro další období a nabitá pozitivní energií.

Olga Lošťáková

Reference kouč osobního rozvoje