Nenásilná komunikace

www

Nenásilná komunikace (NVC, Nonviolent communication) utváří koncept přístupu k lidem i k sobě samému, který umožňuje člověku, aby se dostal do kontaktu se svou vnitřní motivací a podobným způsobem se propojil i s ostatními lidmi. Přináší tak hluboké uvolnění do mezilidských vztahů na všech úrovních a otevírá dveře k elegantnímu využití lidského potenciálu.

Duchovním otcem nenásilné komunikace je Američan Marshall Rosenberg. Nepříjemné, obtížné a leckdy ohrožující situace, jimž byl vystaven ve svém dětství, podnítily jeho zájem o studium možností člověka reagovat a ovlivňovat své okolí za účelem zklidnění a uvolnění i velmi složitého konfliktu. Tak se zrodilo umění porozumět tomu, co se skrývá za slovy.

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, jaká ho stvořila.“

                                                                                                           Albert Einstein

Princip tohoto přístupu je nesmírně jednoduchý. Stojí na čtyřech komponentách, 4P:

  • Pozorování
  • Pocity
  • Potřeby
  • Prosba

POZOROVÁNÍ

Lze se s ním potkat, pokud se člověk vydá na dobrodružnou pouť pod hladinu naší obvyklé mluvy. Teprve tam je možné uvědomit si, k jak velkému zkreslení toho, co se kolem nás děje, dochází v naší mysli. Děje se to tak rychle a samozřejmě, že pokud se člověk vědomě nerozhodne vnímat svůj vlastní způsob interpretace událostí, může žít v nevědomé iluzi o tom, co se kolem děje a co všechno mu ti ostatní způsobují. Oddělit pouhé POZOROVÁNÍ od vlastní interpretace je prvním krokem k pohodě v mezilidských vztazích.

POCITY

Od pozorování vede cesta k našim POCITŮM, které se rodí právě z našich myšlenek. Zachytit a pojmenovat vlastní emoce a vnímat jejich projevy v těle je pro nás nejméně tak důležité, jako vnímat kontrolky na řídícím panelu našeho auta. Informují nás o okamžité úrovni naší životní energie. Máme-li jí v těle dostatek, prožíváme radost, štěstí, spokojenost, nebo úlevu, či vnitřní pohodu. Pokud dojde k odčerpání naší vnitřní energie, přichází únava, obavy, strach, nervozita, iritace, frustrace a řada dalších emocí, kterých se obvykle snažíme zbavit nebo je alespoň nevidět. Připravujeme se tak o velmi důležitou informaci o našich aktuálních potřebách.

POTŘEBY

Naši životní energii si uchováváme ve speciálních nádržích, říkáme jim POTŘEBY. Velmi dobře známe potřeby fyzického rázu. Podle žízně poznáme, že tělu chybí voda, podle hladu nebo fyzické slabosti víme, že nám chybí energie a doplníme ji jídlem. Máme ale mnohem více základních potřeb, jejichž naplnění je pro nás důležité. Když nás něco tíží, může být pro nás důležité, aby nám druzí naslouchali a porozuměli nám, nebo aby respektovali náš smutek. Dostáváme se do situací, kdy se velmi nutně potřebujeme opřít sami o sebe, důvěřovat si, že to, co je před námi, zvládneme. Těchto základních potřeb je několik desítek. Znalost jejich jazyka a porozumění jejich významu usnadňuje pochopení toho, co se právě děje ve mně nebo v druhé osobě a přináší leckdy překvapivou úlevu.

PROSBA

Pokud už člověk porozuměl řeči pocitů a potřeb, zbývá poslední krok. Zajistit změnu, která přinese naplnění potřeb. Otázka je, jak formulovat PROSBU tak, aby byla větší šance na to, že ji druhá strana bude chtít vyslyšet. To vše bez tlaku, násilí a manipulace. Nenásilná komunikace je pro mě cesta, jak mohu porozumět projevům druhého člověka a vyjádřit své pochopení, aniž s jeho postojem musím souhlasit. Je pro mne možností, jak oddělit člověka od jeho názoru a vytvářet tak zdravé vztahy nezatížené zbytečným balastem názorového nesouladu. Současně mi umožňuje svobodně vyjádřit svůj pohled na danou věc s citem a empatií. Obojí je důležité pro nalezení společně vyhovujícího řešení.

Nenásilná komunikace představuje elegantní nástroj seberozvoje a rozvoje ostatních, který podněcuje tvořivost a umožňuje využití efektu synergie při hledání řešení problémů v osobním nebo pracovním světě. Z každého rozhovoru se tak stává dobrodružství. Je to experiment, který sbližuje, ne odděluje. Jde o upřímné vyjádření toho, co se ve mně děje právě teď bez útoku na druhou osobu.

Nenásilnou komunikaci můžete na živo zažít na základním semináři v jeho letním výletním hávu Výlet do hlubin komunikace nebo během roku na večerním workshopu Tajemství skrytá v našich slovech. 

Pro vás, kteří se chcete ponořit hlouběji do světa emocí a potřeb, jsem připravila sérii večerních workshopů nazvanou Tanec zvaný empatie.

Kam až sahá náš vliv ve vztazích a co v nich dokážeme sami změnit zkoumáme na workshopu Zdravé vztahy se rodí uvnitř nás.