ZÁKLADNÍ KURZ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE

1-img_2976
termín: 24. a 25.8.2024 9:30 - 17:30 hod.
místo: Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha
cena: 2500 - 5500 Kč
přihlasit

Slovy vyjadřujeme to, co prožíváme v těle.

Koncept Nenásilné komunikace nám pomáhá vyjádřit jasně a upřímně, co se v nás děje, i porozumět tomu, co se odehrává za slovy toho druhého. Podporuje tak vzájemné dorozumění i porozumění.

Přijďte si zažít základy Nenásilné komunikace.

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě. Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život prožít a užít si ho, proto ho sdílím s ostatními.  Mým záměrem je především vytvořit bezpečný prostor pro praktické vyzkoušení toho nejzákladnějšího, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak východisko pro jeho uvedení do života.

CO VÁS ČEKÁ?

Postupně projdeme čtyřmi kroky nenásilné komunikace: pozorování – pocity – potřeby – prosba. Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé upřímností a empatií. Automatické, dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, se stanou předmětem naší pozornosti a společně budeme ověřovat jiné možnosti jak jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Zaměříme na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadňuje nám vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání našeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budeme se učit rozpoznat a pojmenovat naše emoce a naše potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Postupně prohloubíme kontakt s našimi potřebami i potřebami druhých lidí, což nám otevře více možností, jak se v určité situaci zachovat. Zaměříme se na naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujeme od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

JAK VYPADÁ WORKSHOP?

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.

Teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST

  • Propojení těla a mysli
  • Pozorování bez souzení
  • Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
  • Porozumění sobě i druhým v emocionální rovině
  • Vyjadřování se bez kritiky
  • Uvědomit si, co opravdu chci
  • Vyjádřit jasně svá přání
  • Komunikovat vědomě

CO SI ODNESLI TI PŘED VÁMI?

Co si odnesli účastníci setkání, si můžete přečíst v referencích.

Za všechny dva úryvky:

„Absolvovala jsem víkendový kurz nenásilné komunikace i s manželem a mohu všem, kteří mají otevřenou mysl, doporučit. Účastníky kurzu jsme viděli poprvé v životě a odcházeli jsme jako dlouholetí kamarádi. … Jdeme stavět spálené mosty. Protože, za to poznání a porozumění to stojí!“

„Líbilo se mi, že jsme se hodně věnovali tomu sestupování od myšlenek a pocitů v hlavě dolů do skutečných pocitů v těle a pak k našim potřebám. Je to hluboká sonda do našeho nitra, účinný otevírák té emoční konzervy, kterou se snažím pečlivě schovat za ochranné zdi a hezky vše uhladit na povrchu. Poznal jsem také důležitou věc, a to sice, že mám nějaké hluboké potřeby, které jsou zřejmě po celý můj život nenaplňované. … Děkuji Heleně za celý kurz, ale hlavně za to, že jsem možná poprvé pocítil, že mě někdo poslouchá, rozumí mému nitru, nesoudí mě a bere mě takového, jaký jsem. …“

TERMÍNY 2024 

Sobota a neděle od 9:30 do 17:30 hod.

10. a 11.2.2024

24. a 25.8.2024

REZERVACE A CENA

Chcete-li si rezervovat místo, postupujte podle následujících pokynů.

Pod oranžovým tlačítkem „PŘIHLÁSIT,“ které je na této stránce, najdete registrační formulář. Ten prosím vyplňte a odešlete.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře současně také souhlasíte s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. Ty mnoho z nás z různých důvodů nečte. Učíme se, jak vnést více života a smyslu i do tohoto formálního kroku. Přečtením OBCHODNÍCH PODMÍNEK se můžete ujistit, zda jsme i v této formální záležitosti za jedno.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením ZÁLOHY na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Výše zálohy je: 1500 Kč

DOPLATEK

Po skončení kurzu dostanete e-mail s informacemi, jak doplatit kurzovné. O doplacení  vás prosíme do týdne po ukončení kurzu. Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl, než z povinnosti.

Celková částka za kurz včetně zálohy: 2500 až 5500 Kč

Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorky a lektorky. Z praktických důvodů je možné volit z částek 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 a 5500 Kč.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.

Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.

Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.

STORNO PODMÍNKY

Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 32 dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět záloha v plné výši přijaté platby. Tento termín je současně pro nás dnem, kdy závazně potvrzujeme rezervaci prostoru, a je proto pro nás důležité mít přiměřenou předvídatelnost ohledně počtu účastníků.

Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování. Více informací se dozvíte v Obchodních podmínkách.

KONTAKT

Organizátorka kurzů Jarmila Klimešová: jarmilaklimesova@gmail.com, tel. 732 552 575. Ta vám odpoví i na vaše případné dotazy.

Přijďte prozkoumávat vlastní svět emocí a potřeb. Ráda vás jím provedu.

Koučka a lektorka Helena

 

 

 

Reference na kurz

Václav Formánek
Po absolvování kurzu NVC, jsem si uvědomil, že i v komunikaci platí:" Dvakrát měř a jednou řež". A více vnímat komunikaci, to znamená  vnímat to co nám bylo skutečně sděleno, a ne to hned transformovat do vlastní představy o sdělení. Taky si uvědomit "sebe", svoji pozici, co je pro mne důležité a snažit se pochopit a rozklíčovat"  partnera v komunikaci. Jak se mi to daří aplikovat? No zatím si alespoň umím říci: " Teď jsem se úplně zásad nedržel". Ale někdy to  funguje.
Katarína Jevická Fialová
Kurz byl jedním slovem úžasný. Heleno, tvoje lektorství, přístup a barva hlasu a vystupovaní - skvělé a profi! Na kurzu mě zaujali praktické příklady ze života i práce ve dvojici, které pomáhaly lépe nenásilku pochopit a přivítala bych je ještě vice, kdyby to čas dovolil ;)
Dagmar Benháková
Více se v komunikaci zaměřuji na naslouchání, bez ambice někomu něco řešit. Rozhovory jsou tak spokojenější, trvají déle a neunavují. Ano, musím na to myslet, ale jsem mile překvapena, když se komunikace povede a nadlehčí. Taky se mi povedlo v rozhovoru vrátit nenásilně, mile kompetenci. Odemyká to vztahy a skutečně ulevuje.
Milada Bouzidi
Ještě jednou bych chtěla za kurz poděkovat. Předčil mé očekávání ze základního kurzu. Během kurzu jsem měla několik aha momentů. Jen s tím převedením do praxe to trochu pokulhává. Zjišťuji, že pokud si úplně detailně nezapíši cíl, na čem chci pracovat, termín a průběžně to nesleduji, tak se nic moc závratného nestane. I když je pravda, že jsem si všimla, že se na konflikty dívám trochu s odstupem a z jiného úhlu pohledu než dřív. Tak to je teď takové nové, obecné pozorování.
Soňa Tomková
Snažím se nenásilnou komunikaci používat co nejčastěji, když si vzpomenu. Je to i taková opora, pokud se cítím chaoticky či zmateně, tak se nenásilnou komunikací dá se říct kotvím. Konkrétně mě tuhle překvapilo, opětovně, jak moc se liší vzpomínky několika lidí na stejnou událost, říkalo se, zda si je lidé pamatují jako příjemné či nepříjemné – vidím tam hodnocení a také nějaký celkový pohled na svět – optimistický či pesimistický nebo něco mezi...
Lucie Vychodilová
Z kurzu jsem odjížděla ohromená, s pocitem, že stačí jen velmi málo a většina rodinných, pracovních, společenských, globálních problémů by zmizela. Tento pocit se změnil v jistotu. Podstata je jednoduchá, nedomýšlet, skutečně naslouchat a přiznat si vlastní potřeby. Stále ve mně rezonuje "za vším hledej potřebu", "když si nasytíš vlastní potřeby, budeš jejich naplnění méně požadovat po ostatních“. Podstata je snadná a snadno pochopitelná a myslím, že vše zaznělo již během dvou společných dnů. Změna je skutečně velmi těžká. Každý z nás je "v zajetí" naučených komunikačních strategií, které nastupují automatický tím víc, čím víc je situace emočně vypjatá. Připadám si momentálně trochu ztracená, jako bych nevěděla, za jaký konec to uchopit. Zaměřuji se nejvíc na první krok, uvědomit si, co skutečně slyším. Hodně to vnímám u dětí, ačkoliv jsou malé, již dosazují, kdo jim co ve škole udělal, jaký je, co tím myslel. Jsem si naprosto jistá, že touto cestou chci pokračovat, dává mi to velký smysl a chápu, že se jedná o dlouhodobý proces. Je to změna myšlení, oproštění se od navyklých stereotypů, a to je skutečně velmi náročné. Potřebuji další situace, ve kterých si vše mohu bez obav s dostatkem času a bez emocí trénovat. Musím otevřeně přiznat, že pro mne osobně bylo vše velmi silně umocněno osobností Heleny. Její opravdovost, ženskost, lidská zkušenost, přijetí vlastních vykonaných chyb jako součást vývoje. Chybějí mi slova, abych některé pocity dokázala přesně vyjádřit. Velmi děkuji za to, co děláte, je to velmi důležité!
Jana Gottwaldová, www.stastnyrodic.sk
Co mi kurz nenásilné komunikace přinesl do života? Zažila jsem úžasný účinek metody naslouchaní na vlastní kůži, díky čemu se snažím více naslouchat dětem a partnerovi. Také jsem v odhalování svých nenaplněných potřeb zašla hodně hluboko a uvědomila si, které zkušenosti z minulosti ovlivňují mé současné postoje ke vztahům. Helena jako lektorka je naprostým ztělesněním nenásilného přístupu i vůči účastníkům kurzu. Jemně vás navede k pochopení vašich skutečných potřeb, ale nenabízí žádnou univerzální pravdu. Tu si musí každý najít v sobě. Děkuji.
Denisa Bláhová
Pro mě to byly dva dny plné upřímné snahy všech zúčastněných změnit své vlastní vzorce a pochopit co mohou dělat sami v situacích, které se jeví jako komunikačně těžké. Líbilo se mi pozvolné tempo, bylo tak možné velmi dobře základy nenásilné komunikace pochopit. Skvělé bylo, že jsme poměrně záhy přešli k praktickým cvičením ve dvojicích, ihned jsme mohli trénovat a zkoušet, zda to funguje. Já se profesně věnuji facilitaci a mentoringu pro jednotlivce i skupiny. Lektoruji své kurzy a působím i uvnitř firem v rámci projektů či vyjasňování věcí mezi manažery či majiteli. Používám různé jiné postupy a metody a nenásilná komunikace mi k tomu přináší způsob, jak to možná celé ještě zjednodušit :-). Moc se mi líbí Helenin noblesní přístup, klidný prostor, který pro všechny vytvořila a schopnost zapojit každého účastníka, aniž by na něj tlačila. Každý se naplno účastnil, každý byl ochotný sdílet co mu v rámci kurzu šlo a co ne.  Osobně mi kurz ukázal, že v osobním životě není vždy má komunikace srozumitelná a jasná pro okolí. Takže pěkně trénuji v rámci rodiny a též v situacích, kde na tom mám zájem osobní (sousedé, širší rodina, známí a další osoby, kde je nutné dojít k dohodě). Děkuji za pěkný čas.
Ngoc Thuy Nguyen
Kurz byl super. Nenapadá mě nic, co bych na něm chtěla měnit. Líbí se mi, že Helena vyzařuje klid a díky ní jsem mohla vidět, jak ladně může NVC vypadat. Ze začátku mě překvapilo, kolik nás tam bylo, ale nakonec mi to v ničem nevadilo. Měli jsme dostatek prostoru na rozmýšlení i pokládání otázek. Pauza na oběd byla velkorysá - díky za ni! :) Mně už na kurzu došlo jedno velké AHA (slyšela jsem jej už tolikrát, ale docvaklo mi to až na kurzu): "Potřeba je prožitek". Když se řekne prožitek, tak se dokážu mnohem rychleji na někoho nacítit (jak se teď asi cítí, co mu chybí). Zaujalo mě, když Helena říkala, že můžeme druhým dát možnost, aby nás obdarovali. Čtu teď "Co řeknete, změní váš svět" a pochopila jsem více tu myšlenku a svět mi přijde krásnější, když si představím, že je prostorem, kde dochází neustále k výměně dárků. Více si vážím toho, že něco pro někoho dělám a zároveň z toho nemám nos nahoru, protože jsem "jenom prostředníkem" v tom procesu výměny. A taky si více vážím toho, když někdo vyhoví mně. Zároveň jsem se párkrát přistihla při tom, jak některé "prosby" beru už předem jako splněné - protože to jsou přece maličkosti a je "samozřejmé", že mi ta druhá strana vyhoví. Na kurzu jsem si na jednom svém příkladu uvědomila, že moje frustrace a naštvanost pramenila z potřeby po větší férovosti a rovnosti, a díky tomu mám teď více pochopení pro tento typ frustrace a naštvanosti, a proto nemám silnou tendenci přejít hned do protiútoku, když někdo začne "štěkat".  Děkuju, že jste daly dohromady víkendový kurz. Těším se na další rozvoj v rámci NVC.
Viera Ivanovová
Stále myslím a v praxi používám to, že když někdo se mnou sdílí tak to sleduji jako film. Neřeším, nehodnotím - sedím jako v kině. Uvědomuji si víc své potřeby a to, že je potřebné je sdělit druhé straně. Děkuji a těším se na další setkání.
Jitka Hucková

Absolvovala jsem víkendový kurz nenásilné komunikace i s manželem a mohu všem, kteří mají otevřenou mysl, doporučit. Účastníky kurzu jsme viděli poprvé v životě a odcházeli jsme jako dlouholetí kamarádi. Opravdu jsme si kurz užili, prožili. Po odhalení mých nejhlubších potřeb jsem procitla. Zaprvé jsem zjistila, že i já můžu mít nějaké potřeby a pocity. A také je dokázat najít a dát jim správné názvy. Za druhé jsem zjistila, a za to moc děkuji, že nic není špatné a není nic dobré. A za třetí, a to je asi nejdůležitější, jsem si uvědomila, že většinu křivd, které si nesu z dětství, a ovlivňovali většinu mého dospělého života, způsobily vlastně jen domněnky a nedorozumění. A teď, když se čtrnácti denním odstupem píši referenci, či zpětnou vazbu (jak kdo chce), si uvědomuji, že jsme celá rodina spokojenější a ještě upřímnější. Alespoň co se týče vyjadřování svých pocitů, emocí, potřeb. Děti s tím moc problémy neměly, to spíš my dospěláci jsme se těch ,, špatných,, emocí obávali a snažili se je skrývat.. Tak s velkým klidem, nádechem a výdechem. Jsme plni odhodlání. Jdeme stavět spálené mosty. Protože, za to poznání a porozumění to stojí! Děkuji Helence, za krásný klid, naslouchání a spoustu pozitivní energie. Jarce za plno úsměvů a rozzáření místnosti a hlavně za organizaci. A orangutanici Žofce za upoutání pozornosti (byla třeba). DĚKUJI, ŽE JSTE si udělaly na nás čas. Ráda jsem byla součástí  

Tereza Mindošová

Ke kurzu jsem se v myšlenkách vrátila v uplynulém měsíci mnohokrát. Protože jsem člověk - hasič ( problém - analýza - okamžité řešení), bylo pro mě velkým objevem, že si můžu dopřát čas na rozmyšlenou. Nebo taky, že do akce nemusím. Helenin klid bych potřebovala naočkovat :-)

Řekla bych, že jsem dokázala svému publiku vymezit lépe hranice, sama sobě jsem dopřála, že nevyřeším všechny problémy světa a že je v pořádku, když beru ohledy i na sebe, zároveň ale cítím potřebu druhé strany a dokážu to lépe uchopit.