Josef Štěpánek Empatie 20.5.2023

30. 07. 2023

Velmi mne potěšilo, když jsi nám – účastníkům kursu „Empatický kontakt“ ještě před jeho započetím poslala jedenáctistránkový úvod o empatii.
Považuji ho za velmi užitečný a svým hlubokým přístupem a kompaktností mimořádný. Pomohl mi udělat si jasno v pojmech a porozumět lépe tomu, co jsme pak v kursu probírali a procvičovali.

Vysoce oceňuji, že kurs byl dobře připravený, měl jasnou a přehlednou strukturu. Byl sestavený s velkým citem a jeho části na sebe logicky a přirozeně navazovaly.

Zaujaly mne myšlenky, jako „Když chceme naslouchat empaticky, je dobré neočekávat změnu.“ „Když budeme propojení, budeme na to spolu a najdeme řešení, které bude vyhovovat oběma.“

Kurs mi pomohl zorientovat se ještě lépe v tom, jaká je role plazího mozku, limbického mozku a šedé kůry mozkové a jak se tyto části mohou navzájem ovlivňovat. Líbí se mi představa, že většinu času jedeme na autopilota.

Za podstatné místo kursu považuji význam přijetí emocí jako důležitého signálu, který nás má chránit v potenciálně ohrožujících situacích.
Zdá se mi velmi užitečný pokyn vkládat si pauzy bezprostředně poté, co zaregistrujeme nějaký signál, abychom získali čas a mohli se vědomě rozhodnout, jak na ten signál budeme reagovat.

Emočně na mne mimořádně zapůsobila meditace/řízená relaxace a imaginace s mantrou. Tu jsem do té doby neznal a dotýkala se mého srdce s jemností a s velkou silou.

Kurs byl po několika letech příjemností, kterou jsem si dopřál – a dobře jsem udělal. Jsem moc rád, že jsem ho zažil. Že jsem zažil Helenu osobně. Představuje pro mne velkou inspiraci a potvrdil mi mou zkušenost, že když se mi v životě podaří reagovat na útok s empatií, vede to k velmi rychlému zklidnění protistrany a zlepšení celé atmosféry. Je to efektivnější než jakékoli obhajování se, vysvětlování, neřku-li protiútok.

Moc za něj ještě jednou děkuji.

Aktuální akce