Jana Krucká Základy NVC OL 8.5.2022

30. 07. 2023

Jsem velmi ráda, že jsem se kurzu účastnila. Vyhovovala mi forma schůzek 1x za 2 týdny, kdy jsem měla čas o tématech přemýšlet.

Zejména mě zaujal koncept přijetí odpovědnosti za vlastní pocity. Je pro mě celkem provokativní, ale zároveň osvobozující myšlenka.„Aha“- momentem pro mě bylo zažít, že když jsem ve chvíli, kdy jsem empatii sama potřebovala, ji poskytla druhému, rovněž se mi jí dostalo. Takové „dejte a bude vám dáno“.Můj život se změnil v tom směru, že se více snažím zaměřit na to, co se ve mě děje; co vyvolává moje pocity. Občas se tak trochu „pozoruji z venku“.

Celý kurz byl pro mě objevný a nesl se ve velmi přátelské atmosféře.

Byl mi přínosem i v mojí budoucí disertační práci, kde se tímto tématem zabývám. Zároveň jsem si došla k tomu, že i když to byla právě moje „disertačka“, co mě ke kurzu přivedlo, otevřely se mi zcela nové obzory, a hlavně i jiné priority.

Aktuální akce