Eva Svitáková Základy NVC on-line 10.6.2021

27. 02. 2022

Co mě živí? Vzpomínka na příjemný pocit sounáležitosti a možnosti sdílení ve skupince. Prožitek- Vědomí toho, že je zde bezpečný prostor s vnímavým a chápajícím posluchačem – v čele s Helenou, který je zvědavý na to, jak to mám. Zážitek být ve skupině lidí, kteří se také ptají, jak to vlastně je, jak to mohu ve vztazích a mém chování dělat jinak.

Posléze i uspokojení z toho, že někdo to pochopil rychleji a zařazuje to do svého života.

Konkrétně co mi pomáhá –  se snažím vzpomenout si na zkratku –  Něco se mi nelíbí-kde mi to sedí v těle –   jak bych to ideálně chtěla mít.

Aktuální akce