Eva Hechtová_Tajemství_2018

27. 06. 2018

Když jsem osobně poznala Helenu na předchozí akci ohledně projektu vzdělání v alternativní sféře, věděla jsem, že je to člověk s obrovskou zkušeností. Po zjištění, že svou zkušenost a vědění předává dál, jsem ucítila příležitost se naučit něco cenného, co je v mém životě potřeba jako sůl.
Komunikace je způsob předávání a přijímání informací, emocí a správnou komunikací se člověk má šanci zase kousek posunout. 
Účast na kurzu nenásilné komunikace splnil mé očekávání. Odnáším si do života důležité uvědomění, jak nezbytné je umět naslouchat a soustředit se na druhého člověka, takovým přístupem je možné se víc dozvědět, vlastně vidět toho člověka naproti mě hlouběji, celistvěji a následně pochopit jeho sdělení. 
Praktická cvičení absolvované s Tebou Jarko mi byla cenná, cítila jsem Tě v tu chvíli důvěrněji a zůstal ve mě Tvůj otisk, protože jsme si vzájemně věnovaly tolik pozornosti, kolik bylo možné v tu chvíli. Vidím, že takovou komunikaci užívat v životě a nezapomínat na to by mi mohlo přinést prohloubení vztahů, pochopení druhých i sama sebe. Pochopila jsem, že v mých sděleních může zaznít něco, čeho si v tu chvíli nejsem vědoma a druzí mohou slyšet a jak je důležitá zpětná vazba. Bylo to milé. 
Co se týká nenásilné komunikace v modelových situací, to je také přínosem. S většinou lidí, myslím, že už to umím a s praktickým nácvikem mám pocit, že to brnkačka i s těmi ostatními.
Děkuji Heleně za neocenitelný přínos v pouhých dvou hodinách. Je obdivuhodná, krásná, zralá.

Aktuální akce