Co je úspěch?

17. 06. 2019

„Jsem totálně neúspěšný,“ řekl. Jeho frustrace se po nějaké době rozplynula, když si uvědomil, že neúspěšný si připadá pouze proto, že se poměřuje podle jakési „všeobecně přijímané“ definice úspěchu. Jeho vlastní představa o úspěchu ho naplnila spokojeností.

Tohle je trik naší mysli, kterým si sami sobě způsobujeme bolest. Říká se mu domněnka. Tentokrát to byla domněnka o tom, co druzí považují za úspěch. Je to iluze, která tiše předpokládá, že se všech 7,5 miliardy lidí na tomto světě domluvilo na přesné definici každého slova. Opak je pravdou.

Význam slov si definuje každý sám pro sebe.

I proto je leckdy v komunikaci zmatek.

Příběh tohoto muže mě inspiroval k zamyšlení, co znamená úspěch pro mne.

Velmi rychle jsem si uvědomila, že je daleko od mocenských představ spojených s vítězstvím, získáním nejvíce klientů, dosažením nejvyšších zisků či jakýchkoliv jiných nej. Můj úspěch nemá kvantitativní povahu, ani charakter boje či soutěže. S nikým nepoměřuji své síly a schopnosti.

Můj úspěch je spojen s prožitkem energetického propojení s druhým člověkem.

Rodí se, když jsem plně přítomná tomu, co se děje v tom druhém, a když to bez souzení přijímám. Přichází, když naváži kontakt s druhou lidskou bytostí a ona si díky tomu může bezpečně zkoumat a objevovat to, v čem si právě chce udělat pořádek, či co si právě potřebuje uvědomit a vyřešit.

Můj úspěch je spojen s pravdivostí, přijímající pozorností a poznáním.

Rodí se ze života a je životem nesen. Nemá tedy kvantitativní povahu, ale kvalitativní. Jedná se o kvalitu vztahu, jakou dokáži vytvořit. Nevyvolává stres ani frustraci, protože se s nikým nepoměřuji, neobhajuji žádnou pozici. Mám tak svůj úspěch plně ve svém vlivu. Jeho důsledky nejsou pomíjivé, naopak. Mají celkem trvalou povahu, která plyne z uvědomění a prožitku, z procesu skutečného učení.

Tohle poznání mě naplnilo radostí a pokojnou touhou pokračovat v mé práci.

Úspěch je žít svou vášeň.

Aktuální akce