ZÁKLADNÍ KURZ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE_ 2019

12. 07. 2019

Ahoj, jaký postřeh z kurzu? 

Pro mě to bylo překvapení ze sebepoznání a potvrzení, že autenticita se vyplácí.

Trochu mě mrzí, že se ke mně Nenásilka dostala až teprve nyní, kdy se rozvádím a na mých dospělých dětech jsem taky napáchala mnohá příkoří. Učit by se měla už na školách. Kdybych měla shrnout, co jsem se naučila, tak to je – prohloubení vnímání. V mnohém objevné a v mnohém vysvětlující.

Na kurz jsem šla s nadějí, že se naučím, jak se násilné komunikaci bránit (aby mě nevyváděla z míry). Tedy jako trénink obrany proti útokům z okolí. Překvapením bylo, když jsem už na první hodině poznala, že i já jsem „slovní násilník“. Následovalo uvědomění toho, že velká část vět, které ze mě spontánně vyletí, pokud jsem pod tlakem, tak druhému nějak ubližují. Jsou to mnohdy věty, které jsem slýchávala už někdy v dětství a už jsou tak hluboko uložené, že mě vůbec nenapadlo o jejich násilném potenciálu přemýšlet.

Helena nás jemně naváděla formou příkladů a prožitků, co se děje v mysli druhého, komu je daná věta adresována. Uvědomila jsem si, jak opravdu důležité je vysvětlení. Mnohdy násilnost komunikace nezpůsobí vlastní obsah věty, ale chybějící vysvětlení důvodů a souvislostí. 

Učili jsme se svoje emoce vnímat. Pojmenovat je a také je druhému povědět. On totiž druhý na situaci pohlíží jinak. Když jsme zkoušeli příklady vět, tak vybrané věty u jednotlivých členů osazenstva evokovaly různé pocity. Částečně jsme se shodli, ale byly tam dost zásadní nuance, což potvrzuje, že jsme každý odlišný a pokud si informaci neřekneme, tak druhý nemá šanci zjistit.

A šli jsme dál. Jako další stupeň jsme se učili nacházet důvod emoce, kterou vnímáme. Hledali jsme Potřebu, která daný pocit vyvolává. Technika, která mi hodně zasáhla do mého vnímání, je „loupání cibule“. Hlavní myšlenka techniky, jak jsem ji pochopila, je postupné odhalování našich potřeb s vědomím, že ta základní potřeba je většinou skrytá pod vrstvami prvoplánových potřeb, které je třeba nejprve „oloupat“. Trochu geologická práce do vlastního nitra.

Moc mi vyhovovalo 2 týdenní odstup jednotlivých lekcí, protože jsem měla prostor nasbírané informace hned „za tepla“ do dalšího kurzu uvádět do praxe. 

Aktuální akce