Sára Tyrnerová Základy NVC Feb 2020

27. 02. 2020

Nejvíce mi z kurzu utkvělo:

Že můžu důvěřovat procesu a lidem, pokud máme stejný jasně daný cíl, tak výsledek se dostaví. 

Způsob jakým Helena komunikuje a přivádí NVC do praxe. 

Příklad, že uvědomění a vědomé vypuštění emoce, i když není v souladu s NVC, je posun kupředu. 

Že se chci v komunikaci s ostatními více soustředit na naslouchání celým tělem a opravdové naslouchání, je pro mě veliká výzva. 

Aktuální akce