Radka Pertlová Základy NVC Jan 2020

27. 02. 2020

Jen těžko popsat, jak moc mi knížka a následně i kurz proměňují vidění světa a hlavně sebe – skoro jako by teď bylo všechno naruby 🙂 Jako bych konečně uvěřila, že patřím mezi lidské bytosti, že nejsem pokažený tvor, který nikam nepatří. Co potřebuji, cítím a jak se chovám nejen, že je „dovoleno“, ale je zcela přirozené. Přináší to velké odpuštění sobě i blízkým.

Jsem vděčná, že se velká část kurzu věnovala právě zkoumání sebe sama a vysvětlení/procítění našeho fungování. Dost se teď těším na každé setkání, abych mohla zkoumat, co se uvnitř mě děje! A abych mohla zkoušet komunikovat „jinak“ 🙂

Ale je tu i jedno negativum – objevil se strach, aby se vše nevrátilo do starých kolejí, abych už na sebe nezapomněla, a proto jsem se přihlásila do tréninkové skupiny a moc se těším! 🙂

Aktuální akce