UMĚNÍ DIALOGU – Nenásilná komunikace pro středně pokročilé

 

Pokud jste zvládli základy konceptu Nenásilné komunikace a dokážete i vytvořit empatický kontakt s druhým člověkem, otevírá se vám další možnost růst a objevovat komunikační dovednosti prostřednictvím sebepoznávacího workshopu, který bude zaměřen na dovednost vést a udržovat dialog i v náročných situacích.

Pod pojmem dialog vnímám situaci, kdy dva lidé rozmlouvají tak, že je vždy jeden, který naslouchá se záměrem porozumět druhému. Nejedná se tedy o dva prolínající se monology nebo stav, kdy se jeden či oba snaží přesvědčit druhého o své pravdě.

Dialog je něco jako tanec mezi upřímností o sobě a empatickým kontaktem s druhou osobou. Upřímností míním takové sebevyjádření, které přináší pravdu o tom, co se v člověku odehrává, způsobem, který je respektující vůči druhé osobě. Upřímnost chápu jako vyjádření a informaci o mně, nikoliv hodnocení osoby nebo chování druhého člověka.

Pro udržování plynulosti toku komunikace v dialogu poslouží několik forem nástroje, kterému se říká prosba. Tento nástroj pomáhá také vnést více života do debat, které mohou být jinak únavné, např. do pracovních porad.

CO VÁS ČEKÁ?

Čeká vás nezbytná míra teorie, kterou využijeme k prohloubení sebeuvědomění a využijeme ji v praktických cvičeních.

Velká část bude zaměřena na praktická cvičení v menších skupinkách a na společné zkoumání, objevování a sdílení.

Pracovat budeme s modelovými situacemi i s konkrétními situacemi, které nám přináší život.

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST

Pochopení toho, jak můžeme být pravdiví v každé situaci, aniž to ohrozí náš vztah.
Co se skrývá pod slovem autenticita a o kolik svobody a volného prostoru dokáže obohatit náš život.

Porozumění tomu, jak mocným nástrojem je prosba, jaké má podoby a kdy a jak nám může pomoci pečovat o porozumění ve vztahu.

Nástroje, jak pečovat o propojení s druhou osobou a udržovat atmosféru porozumění i tehdy, když mi v tom ten druhý nepomáhá.

Co to znamená přijmout 100 % odpovědnosti za dialog.

Prožitek autentického dialogu, komunikačního tance, v němž jsou oba vyslyšeni.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN?

Pro ty, kteří mají za sebou alespoň čtyři dny praktického workshopu Nenásilné komunikace a dokáží pojmenovat a odlišit své pocity a potřeby od různých myšlenkových forem a utvořit alespoň základní empatický kontakt s člověkem, který se ztrácí v myšlenkách a emocích.

Pro ty, kteří v sobě mají odhodlání domluvit se i s lidmi, kteří se právě ztrácejí v emocích a ve vlastních domněnkách.

Umění vést dialog se podle mne hodí úplně všem lidem, kterým záleží na kvalitě mezilidských vztahů, které vytvářejí.

Pochopení podstaty autenticity a upřímnosti může zaujmout všechny ty, kteří si cení své vnitřní svobody. Nic neskrývat a nepředstírat shledávám velice osvobozujícím.

Umění dialogu může být velmi inspirativní pro všechny rodiče, průvodce, učitele a pečovatele o děti a mládež, protože představuje nástroj, který nám pomáhá být čitelnými pro druhé, domluvit se a dospět ke společné dohodě.

TERMÍN

Sobota a neděle od 9:30 do 17:30 hod.
8. – 9.6. 2024

REZERVACE A CENA

Chcete-li si rezervovat místo, postupujte podle následujících pokynů.
Pod oranžovým tlačítkem „PŘIHLÁSIT,“ které je na této stránce, najdete registrační formulář. Ten prosím vyplňte a odešlete.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře současně také souhlasíte s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. Ty mnoho z nás z různých důvodů nečte. Učíme se, jak vnést více života a smyslu i do tohoto formálního kroku. Přečtením OBCHODNÍCH PODMÍNEK se můžete ujistit, zda jsme i v této formální záležitosti za jedno.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením  ZÁLOHY na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Výše zálohy je: 1500 Kč

DOPLATEK

Po skončení kurzu dostanete e-mail s informacemi, jak doplatit kurzovné. O doplacení vás prosíme do týdne po ukončení kurzu. Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl než z povinnosti.

Celková částka za kurz včetně zálohy: 2500 až 5500 Kč

Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorky a lektorky. Z praktických důvodů je možné volit z částek 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 a 5500 Kč.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.

Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.

Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.

STORNO PODMÍNKY

Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 32 dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět záloha v plné výši přijaté platby. Tento termín je současně pro nás dnem, kdy závazně potvrzujeme rezervaci prostoru a je proto pro nás důležité mít přiměřenou předvídatelnost ohledně počtu účastníků.

Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování. Více informací se dozvíte v Obchodních podmínkách.

KONTAKT

Organizátorka kurzů Jarmila Klimešová: jarmilaklimesova@gmail.com, tel. 732 552 575. Ta vám odpoví i na vaše případné dotazy.

Na společné objevování se těší

Koučka a lektorka Helena

 

Fotka od Sofia Shultz z Pixabay

Reference na kurz

Veronika Baumruková
Kurz s Helenou je pro mne pokaždé obohacením o nové informace, o prožité zvědomení svých AHA tohle nedělám, tohle dělám, tohle bych zase mohla dělat jinak. Je to pro mne nesmírná obrovská škála názorů, dotazů, poznatků, ostatních lidí a jejich zvědomení, která mi pomáhají uvědomovat si vlastní hranice i to, jak hranice vnímají ostatní. Ta příjemná atmosféra, která se díky Heleně vytvořila a bezpečný prostor pro sdílení všech zážitků, osobních dotazů, příběhů ze života všech zúčastněných, bylo velmi příjemné sdílet s ostatními. Pokud se vrátím do kurzu Umění dialogu rezonují ve mne ještě stále procítěné rozhovory, které se během kurzu odehrávaly. Především ta cesta vidět a poslouchat druhého v hovoru, zde bez zasahování, kdy u mne jindy je běžné skákání do řeči, ta nutkavá potřeba doplňovat druhého, jsem nyní vnímala, že se bez těchto zasahování mohu více ponořit do procítění a vnímání pocitů druhého. Je to něco na čem dlouhodobě pracuji a kurz mi určitě ukázal novou cestu, a hlavně samotné prožitky, že to takto jde. Vím, že realita je jiná, a ne vždy se mi daří plně druhého nechat, jak bych řekla, se rozvinout, ale několikrát se mi nyní po kurzu stalo, že jsem se v půlce rozhovoru zastavila ve své rychlosti a přenesla se myšlenkami zpět do kurzu a dokázala dát druhému prostor. Pokud se to podaří, jsou to pak ty nejpříjemnější chvíle, kdy si uvědomuji, jak mne každý kurz o kousíček posune. Upřímnost pro mne byla vždy něco, co mi pomáhalo jasně sdělit druhému, co si opravdu myslím, co cítím. Na kurzu se mi otevřela k tomuto mému dosavadnímu pohledu i otázka nakolik při upřímnosti hodnotím druhou osobu či chování druhého a moc bych si přála v dalších rozhovorech umírnit mé vnitřní ego, myšleno ve smyslu potřeby přesvědčovat a tlačit na druhého a zaměňovat to postupně za informaci o sobě, co se nyní ve mně děje bez soudů, hodnocení, a hlavně smyšlených domněnek a očekávání.
Veronika Tománková

Moc děkuji, jsem obrovsky vděčná že jsem díky Vám našla nejen cestu ale především porozumění aplikaci nenásilné komunikace do svého života. Za mě jde o léčivý přístup sama k sobě tak k ostatním lidem. V lidech nadále nevidím někoho koho bych se měla nebo mohla bát, ale stejně živého tvora, sobě si rovného s kterým víc než jindy chci navázat kontakt a nadále nacházet a probádat svou vlastní upřímnost.

Bohužel neshledávám nic co bych vám poradila dělat jinak. Helena svou empatii a živým důkazem jejího bytí a klidem a zároveň otevřeností o jejích procesech životem, otevírá krásný prostor a inspiraci se učit rozvíjet, být empatický k sobě a ostatním.

Za mě nejhezčí nástroj a přístup, jak být.