Kateřina Janošková Základy NVC OL 19.5.2022

30. 07. 2023

Posílám pár slov o tom, co mi dal kurz:

-učit se aktivně naslouchat-ujišťovat se, ptát se, doptávat se, a tak se přes výroky druhého dostat třeba až k jeho potřebám a o co mu skutečně jde

-více všímat si svých myšlenek (soudů), uvědomit si, že jsou to soudy a že na ně navazují moje emoce a pocity a zastavit se u nich a zamyslet se nad nimi, zda jim opravdu věřím

-všímat si pocitů v těle a brát je jako signály

-hledat cestu od myšlenek (soudů) přes pocity až k potřebám a zjistit o co mi vlastně jde, co je pro mě v té situaci důležité

-představit si naplněnou potřebu, jaké to pro mě je a jaký je to rozdíl oproti tomu, když ji neprožívám naplněnou. A to mě motivuje změnit své zaběhnuté chování a reakce, které nevedou k naplnění mé potřeby.

Velice za kurz děkuji, velmi mě obohatil a jsem vděčná za všechna praktická cvičení a za začlenění práce s vnímáním pocitů v těle.

Myslím, že se mi moc nedaří používat přímo v komunikaci nenásilnou komunikaci, ale to, co si odnáším z kurzu mi pomáhá, myslím, hlavně v práci sama se sebou, se svými soudy, svým tělem, pocity a zaběhlými reakcemi, které mi moc neslouží. A za to jsem vděčná a myslím, že to přispívá i ke zlepšování vztahů. Vnímám, že to je cesta a stále se můžu učit. A děkuji za online možnost kurzu, protože do Prahy bych dojíždět nemohla. A děkuji Helence za úžasné vedení, vysvětlování a osobní příklad

Aktuální akce