Jana Gottwaldová Základy NVC 11.3.2023

30. 07. 2023

Co mi kurz nenásilné komunikace přinesl do života? Zažila jsem úžasný účinek metody naslouchaní na vlastní kůži, díky čemu se snažím více naslouchat dětem a partnerovi. Také jsem v odhalování svých nenaplněných potřeb zašla hodně hluboko a uvědomila si, které zkušenosti z minulosti ovlivňují mé současné postoje ke vztahům. Helena jako lektorka je naprostým ztělesněním nenásilného přístupu i vůči účastníkům kurzu. Jemně vás navede k pochopení vašich skutečných potřeb, ale nenabízí žádnou univerzální pravdu. Tu si musí každý najít v sobě. Děkuji.

Aktuální akce