Hana Fišerová_Tajemství_2018

27. 06. 2018

Děkuji za kurz. Bylo to velmi zajímavé, ačkoliv po faktické stránce pro mne ne tolik přínosné. To bylo ale dáno tím, že jsem před kurzem četla mj. knihu o NK od M. Rosenberga, a proto pochopitelně dvouhodinová ochutnávka nemohla obsáhnout vše, co se pod pojmem skrývá. Proto jako největší pozitivum hodnotím setkání s různými lidmi ve skupině, kde si člověk dobře uvědomí, jak různorodé přístupy a způsoby uvažování o věcech si každý nese a lépe pochopí, z čeho může nedorozumění nebo nepochopení pramenit…:)

Důležité pro mne také bylo setkání s  lektorkou Helenou, v jejíž společnosti jsem se cítila dobře, a proto bych s ní ráda absolvovala další kurz, Jak si nebrat věci osobně…:)

Aktuální akce