Eva Hronečková Základy NVC Oct-Dec 2019

04. 01. 2020

Kurz byl silný, jeho koncept se za jedno sezeni nedá vstřebat, jednomu kroku bych chtěla věnovat i dvě sezeni, dobré časové odstupy, důraz na samostatnou práci.  I tak je kouzelné, co člověk dostane během setkaní.

Osobně pro sebe hodnotím nenásilnou komunikaci jako zázračný nastroj v extrémní životni situaci, kdy člověk potřebuje pochopit, co se děje s ním a s jeho okolím, kde starý způsob komunikace selhává a stává se zdrojem zraňováni. Ale i v mírovém ovzduší je laskavý pro zlepšení vztahu. 

Aktuální akce