PROČ NEŘEKNE JASNĚ, CO CHCE?

30. 10. 2017
proctonerekne

“Potřeboval bych s tebou o něčem mluvit. Ale jen, kdyby tě to neobtěžovalo. Vím, že toho máš hodně. Nechci tě otravovat a přidělávat ti starosti. Určitě jsi hodně unavená, když máš tolik práce, a potřebuješ si odpočinout.…..”

Takhle nějak se mnou mluvil jeden můj známý. Zpočátku bylo příjemné slyšet, že si uvědomuje mou vytíženost a že má péči o mou životní pohodu. Velmi rychle ve mně ale vzrostla netrpělivost.

Padalo mnoho slov, v nichž jsem se ztrácela. Bylo náročné se domluvit na něčem konkrétním, protože jeho péče o mé blaho vedla tak daleko, že neustále přinášel další varianty, jak by se dala situace vyřešit, aby mě to neobtěžovalo. Vytvářel si domněnky o tom, co je pro mne dobré a hledal za mne řešení.

S každou další situací přicházelo více slov. Moje trpělivost byla těžce zkoušena, až jsem dospěla do momentu, kdy jsem se ho optala, zda je připraven vyslechnout si, co se ve mně děje, když naslouchám jeho slovům.

Souhlasil.

Popsala jsem vše, co se ve mně odehrávalo. Řekla jsem, že si jeho slova vysvětluji jako péči o mě a současně také jako nedostatek důvěry, že dokáži být upřímná a prostě odmítnou, pokud nemám kapacitu vyhovět.

Překvapilo ho to. Připustil, že má obavu o mně a také o náš vztah, Potkal se v životě opakovaně s lidmi, kteří byli příliš slušní na to, aby dokázali říci ne, což se později negativně podepsalo na jejich vztahu. Svou opatrnou komunikací se snažil zamezit dalším škodám v mezilidských vztazích.

Oběma se nám velice ulevilo, když jsme si vyjasnili, co se v nás odehrává. Naše komunikace se významně zjednodušila. Pokud něco potřebuje, dokáže to říci jasně a jednoduše v jedné větě, beze všech kliček, smyček a zatáček.

Na tomhle příběhu jsem poznala, jak je cenné hledat svou vnitřní pravdu a pak ji otevřeně a s plnou odpovědností komunikovat. Stojí to za tu chvilku námahy. Upřímnost je jako vítr, který rozptýlí mlhu pochybností a přinese lehkost a život do vztahů. Upřímnost jsou otevřené dveře do mého světa.

 

Jak najít svou vnitřní pravdu a jak ji sdělit bez obav a s plnou odpovědností? Tomu se věnujeme na workshopu „Jak se vyjádřit upřímně a beze strachu.“ Přijďte si to užít s námi.

Aktuální akce