emoce

25. 11. 2018 helena

Poštěstilo se mi zažít cosi velmi nevšedního, co ve mně naprosto zviklalo vžitou představu o tom, že dětské období vzdoru je nutným stadiem vývoje dítěte.

Měla jsem možnost prožít jednu konstelaci v roli dvouletého chlapce, který svou energií děsí dospěláky ve svém okolí. Tahle událost mi přinesla mnoho poznání. Rozhodla jsem se je touto cestou sdílet, protože mohou pomoci mnoha rodičům, učitelům či jiným dospělákům, kteří mají co do činění s dětmi.

Aktuální akce

Blog

27. 02. 2017 helena

Přistoupila jsem k okénku pokladny na nádraží, které bylo otevřené. Za skleněnou bariérou seděla paní a věnovala se počítání drobných mincí a jejich rovnání do komínků. Znejistěla jsem a optala jsem se, zda si u ní mohu koupit jízdenku.

Aktuální akce

Blog