Projekty

Jedinečnost

„Nikde neleží pravda na povrchu.“ Albert Einstein
Kulturní zvyklosti, v nichž vyrůstáme a žijeme, nás podstatným způsobem ovlivňují, aniž si to do všech důsledků uvědomujeme. Jedním z velmi silných vlivů představuje výchova v rodinách a ve školách. Právě během dětství je naše mysl nejvíce programována. Od mala jsme obvykle vedeni k tomu, abychom viděli, kde děláme chyby, kde jsme se provinili. Obrovská síla skrytá v naší pozornosti je směřována k našim nedostatkům a ke kritice našich projevů a… více

Práce, smysl a užitek

„Tajemství úspěchu spočívá v přeměně práce v zábavu.“ M. Twain
Od našeho narození jsme neustále pod vlivem okolního světa. Toto působení je velmi silné zejména v počátcích našeho života, kdy se ještě neumíme bránit tomu, co k nám přichází. Neumíme regulovat to, co přijímáme. Malé děti jsou jako houba, nasají vše, co slyší a vnímají. Přijímají tak přesvědčení a pravdy lidí kolem. Podobně jsou také formovány výchovou, která významně ovlivňuje to, jak vnímají samy sebe. Tento vklad do života se… více

Cesty za (SEBE)poznáním

„Věci nejsou dobré ani špatné, naše myšlení je takovými činí.“ W. Shakespeare
Člověk měl odpradávna touhu poznávat a objevovat nové světy.
Nejprve zkoumal planetu, na které žije. Učil se chápat, že pevnina není jen jedna a že k poznání celého světa potřebuje lodě, aby přeplul oceány. Později začal objevovat podmořský svět. Lákalo ho bohatství skryté v jeho hlubinách. Technologický rozvoj umožnil dokonce opustit tuto planetu a začít zkoumat, jak to vypadá tam, co vidíme nebe a hvězdy…. více