Práce, smysl a užitek

„Tajemství úspěchu spočívá v přeměně práce v zábavu.“ M. Twain

Od našeho narození jsme neustále pod vlivem okolního světa. Toto působení je velmi silné zejména v počátcích našeho života, kdy se ještě neumíme bránit tomu, co k nám přichází. Neumíme regulovat to, co přijímáme.

Malé děti jsou jako houba, nasají vše, co slyší a vnímají. Přijímají tak přesvědčení a pravdy lidí kolem. Podobně jsou také formovány výchovou, která významně ovlivňuje to, jak vnímají samy sebe.

Tento vklad do života se pak silně projeví v období, kdy nastává čas na naše skutečné osamostatnění.

Ten, kdo měl to štěstí, že jeho talent byl od počátku podporován, nebo byl veden k tomu, aby vnímal svou vlastní hodnotu a své potřeby, drží v rukách důležité trumfy pro hru zvanou život.

Ne všichni měli ale takové štěstí.

Mnoho z nás provází životem často nevědomé přesvědčení, že práce je dřina, nebo že je těžké se uživit. Možná jsme doma slýchali i věty jako: “Měl bys být rád, že můžeš chodit do školy. Jen počkej, až budeš muset pracovat, to teprve uvidíš.“

Máme-li v rukách takové karty, životní hra je pro nás obvykle spíš dřina než zábava. O spokojenosti nebo úspěchu si můžeme zpravidla nechat jen zdát.

Dobrá zpráva je, že nic z toho není neměnné.

Talent je možné nalézt. Zrovna tak se člověk může naučit vnímat v čem je opravdu dobrý, co ho těší a co potřebuje.

Člověk tráví prací podstatnou část svého života. Je tedy celkem zřejmé, jak důležité je, aby nám tato činnost přinášela uspokojení. Odměna, kterou za své úsilí dostáváme v podobě peněz, je nepochybně pro život v naší společnosti důležitá. Z hlediska motivace se ale jedná jen o vnější stimul, jehož působení je časově omezené.

K tomu, aby práce přispívala k vytváření dlouhodobé vnitřní spokojenosti, potřebujeme, abychom vnímali její smysl. Aby byl zřejmý její užitek pro ostatní. Smysl a užitečnost našeho konání jsou velmi silné stimuly naší vnitřní motivace. Jejich naplňování nám umožňuje dospět do stavu dlouhodobé vnitřní spokojenosti.

Smysluplnost a užitečnost našeho konání souvisejí velmi těsně se systémem našich hodnot. S tím, co je pro nás v životě opravdu důležité.

Porozumět tomotu systému znamená naučit se naslouchat naší vnitřní navigaci.
Společně s konzultantskou firmou Paul Peters Consulting podporujeme ty, kteří chtějí svou životní hru hrát s radostí a nalézt v práci více, než jen zdroj obživy.