přítomnost

15. 04. 2019 helena

Asi před 8 lety se mi dostala do ruky knížka Mashalla Rosenberga Nonviolent communication (NVC, Nenásilná komunikace). Bylo to v době, kdy jsem si díky událostem v mém životě uvědomovala, jak je důležité vnímat vnitřní procesy a prožitky, mít pozornost otočenou nejen ven, ale především dovnitř. Odtud totiž mohu ovlivňovat svůj život. Několik let jsem hledala, jak se v té vnitřní spleti a bohatosti dění vyznat. Vyzkoušela jsem několik přístupů, které jsem postupně opustila.

Aktuální akce

Blog

07. 03. 2018 helena

Telefonovala mi klientka. Mluvily jsme spolu asi 15 minut, když se ozval domovní zvonek.

„Vezeme vám balíček,“ ozvalo se do mluvítka.

Za chvíli přišel pán a měl v ruce balík. Vypadal, jako by byl už zase jednou nohou pryč.

„Máte vypnutý telefon,“ řekl spěšně, zatímco hledal průvodku.

„Nemám, telefonovala jsem,“ odvětila jsem trochu zaskočená jeho slovy.

„Máte vypnutý telefon,“ trval si na svém, zatímco mi dával podepsat papíry k balíčku.

„Nemám, měla jsem hovor,“ vyšlo ze mě bez zaváhání.

Aktuální akce

Blog