komunikace

07. 03. 2018 helena

Telefonovala mi klientka. Mluvily jsme spolu asi 15 minut, když se ozval domovní zvonek.

„Vezeme vám balíček,“ ozvalo se do mluvítka.

Za chvíli přišel pán a měl v ruce balík. Vypadal, jako by byl už zase jednou nohou pryč.

„Máte vypnutý telefon,“ řekl spěšně, zatímco hledal průvodku.

„Nemám, telefonovala jsem,“ odvětila jsem trochu zaskočená jeho slovy.

„Máte vypnutý telefon,“ trval si na svém, zatímco mi dával podepsat papíry k balíčku.

„Nemám, měla jsem hovor,“ vyšlo ze mě bez zaváhání.

Aktuální akce

Blog