TAJEMSTVÍ SKRYTÁ V NAŠICH SLOVECH (večerní workshop)

girls-914823_1920_1

Smyslem naší řeči je navzájem nás propojit, usnadnit vzájemné porozumění, vytvářet zdravé vztahy a směřovat k životní harmonii. Pokud s vámi toto moje přesvědčení souzní, čtěte prosím dál.

Způsob, jakým běžně komunikujeme, vede často k opačnému výsledku. Denně se můžeme setkat s celou škálou potíží od malých nedorozumění až po zásadní chronické konflikty, které uzavírají vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi životními nebo pracovními partnery nebo mezi přáteli. To není stav, který by mne těšil a věřím, že ani vy se z něj neradujete.

Proto vás chci pozvat do světa, který se skrývá za našimi slovy. Teprve tam pochopíme co a jak změnit, aby nás řeč opravdu propojovala, sbližovala, pomáhala vytvářet zdravé vztahy a naladit život do pohody. Chci vám ukázat, jaké dobrodružství skýtá naše běžná mluva.

Setkání je určené všem, kteří chtějí

• Doopravdy porozumět sobě i druhým

     o Svým dětem o Rodičům o Kolegům o Šéfům o Přátelům

• Naladit vztahy do pohody

• Pochopit podstatu konfliktů a nalézt v nich příležitost pro posílení vztahů

• Objevovat tajemství naší komunikace

• Vážit si sebe i druhých

• Mít rádi sebe i druhé

• Žít na plno svou vlastní hodnotu

• A spoustu dalších věcí

Tento workshop představuje ochutnávku konceptu Nenásilné komunikace (NVC, Nonviolent Communication).

Je pozvánkou k nahlédnutí do magického světa potřeb, v němž se všichni potkáváme a v němž si dokážeme velmi snadno porozumět. Nedávno jsem se o kouzelném vlivu jazyka potřeb přesvědčila sama. Můžete si o tom přečíst v článku Zázrak porozumění.

Co potřebujete?

• Dát svému analytickému myšlení a logice na pár hodin volno

• Namasírovat svoje vnímání

• Oživit v sobě dětskou radost z objevování nových světů

• Vzít s sebou dobrou náladu

Budeme si povídat, sdílet, vnímat, prožívat a hlavně si užívat nádherné dobrodružství našich životních příběhů a zkušeností. Vše v bezpečí a pokojné atmosféře bez soudů a kritiky.

Kurz organizačně zajišťuje Jarmila Klimešová. Máte-li jakékoliv dotazy organizačního charakteru, obraťe se prosím na ni: jarmilaklimesova@gmail.com, 732 552 575.

Přečtěte si, jak se kurz líbil těm, co už ho navštívili.Těším se na vás

Helena

Reference na kurz

Eva Hechtová

Když jsem osobně poznala Helenu na předchozí akci ohledně projektu vzdělání v alternativní sféře, věděla jsem, že je to člověk s obrovskou zkušeností. Po zjištění, že svou zkušenost a vědění předává dál, jsem ucítila příležitost se naučit něco cenného, co je v mém životě potřeba jako sůl.
Komunikace je způsob předávání a přijímání informací, emocí a správnou komunikací se člověk má šanci zase kousek posunout. 
Účast na kurzu nenásilné komunikace splnil mé očekávání. Odnáším si do života důležité uvědomění, jak nezbytné je umět naslouchat a soustředit se na druhého člověka, takovým přístupem je možné se víc dozvědět, vlastně vidět toho člověka naproti mě hlouběji, celistvěji a následně pochopit jeho sdělení. 
Praktická cvičení absolvované s Tebou Jarko mi byla cenná, cítila jsem Tě v tu chvíli důvěrněji a zůstal ve mě Tvůj otisk, protože jsme si vzájemně věnovaly tolik pozornosti, kolik bylo možné v tu chvíli. Vidím, že takovou komunikaci užívat v životě a nezapomínat na to by mi mohlo přinést prohloubení vztahů, pochopení druhých i sama sebe. Pochopila jsem, že v mých sděleních může zaznít něco, čeho si v tu chvíli nejsem vědoma a druzí mohou slyšet a jak je důležitá zpětná vazba. Bylo to milé. 
Co se týká nenásilné komunikace v modelových situací, to je také přínosem. S většinou lidí, myslím, že už to umím a s praktickým nácvikem mám pocit, že to brnkačka i s těmi ostatními.
Děkuji Heleně za neocenitelný přínos v pouhých dvou hodinách. Je obdivuhodná, krásná, zralá.

Hana Fišerová

Děkuji za kurz. Bylo to velmi zajímavé, ačkoliv po faktické stránce pro mne ne tolik přínosné. To bylo ale dáno tím, že jsem před kurzem četla mj. knihu o NK od M. Rosenberga, a proto pochopitelně dvouhodinová ochutnávka nemohla obsáhnout vše, co se pod pojmem skrývá. Proto jako největší pozitivum hodnotím setkání s různými lidmi ve skupině, kde si člověk dobře uvědomí, jak různorodé přístupy a způsoby uvažování o věcech si každý nese a lépe pochopí, z čeho může nedorozumění nebo nepochopení pramenit…:)

Důležité pro mne také bylo setkání s  lektorkou Helenou, v jejíž společnosti jsem se cítila dobře, a proto bych s ní ráda absolvovala další kurz, Jak si nebrat věci osobně…:)

Renata Novotná

Kurz se mi velice líbil, dal mi hlavně podnět k tomu, abych za každou cenu druhým neustupovala, ale více si s nimi věci vyjasnila, tedy neustupovala za každou cenu jejich požadavkům, což je právě ta násilná komunikace, ale prostřednictvím prosby, tedy nenásilné komunikace, dala najevo, že něčemu nerozumím nebo si něco nepřeji.

Lenka Svobodová

Komorní atmosféra ve mně poměrně rychle vyvolala silnou důvěru pro to, abych se mohla přirozeně projevit v průběhu semináře.

A co si odnáším? Uvědomění si, jak je pro mě důležitá komunikace s rodiči, především pak s mamkou. Seminář mi dal návod, jak na to, aby to bylo pro obě příjemné.

Děkuji Jarce za organizaci a Heleně za super vedení...

https://www.facebook.com/

svobodny.zivot.svobodova/

Tereza Kroupová

Za obrovský přínos přednášky považuji shrnutí nejčastějších chyb v komunikaci. Člověk to ví, ale je zapotřebí někoho zvenčí, aby to sumarizoval, vytáhl na denní světlo a donutil nás si to uvědomit.

 

Od přednášky - např. na obchodních jednáních - používám závěrečné "zopakování" toho, co se dohodlo, co protistrana říkala. Všichni odchází a chápou, jaké další úkoly je čekají. Zadání jsou jasná všem. A HLAVNĚ VŠEM STEJNĚ!

A při tom je to tak jednoduché :-)

 

Děkuji moc lektorce i organizátorce

 

Tereza Kroupová za FB Nebojte se školy (https://www.facebook.com/Nebojte-se-školy-1767797956792923)

Jitka Ouřadová

Po pochopení mechanismu konverzace (názorný, jednoduchý nákres) mám větší toleranci a pochopení pro druhé při komunikaci. A víc se starám o svoje radosti a potřeby - i v zájmu druhých. Děkuji za příjemný a přínosný večer.

Zdena Živá

Seminář byl příjemný a tematiku komunikace nastínil - dal ochutnávku, toho co je možné vylepšit, na co se zaměřit.
Děkuji  

Jitka Brožová

Workshopy mívají užitek s dlouhodobou působností a jsem toho živým důkazem, více i lépe se ve mně už vše rozleželo.

Chtěla bych poděkovat ještě znovu za podnětný večer.

Děkuji a přeji „šťastnou ruku“ ve vašem počínání!

 

upc.cz

Milena Bardová

Kurz mě obohatil v poznání způsobů komunikace a její využití při řešení problémů. Helena je pozitivní a profesionální lektorka.