ZÁKLADY NVC ON-LINE

stocksnap_czsb4nomyb_photo_by_linkedin_sales_navigator_from_stocksnap

(Série večerních workshopů)

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i na pohodu v celém našem životě. Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život skutečně PROŽÍT a UŽÍT SI ho, proto ho sdílím s ostatními.  Mým záměrem je především vytvořit bezpečný prostor pro praktické vyzkoušení toho nejzákladnějšího, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak východisko pro jeho uvedení do života.

CO VÁS ČEKÁ

V sedmi večerních setkáních postupně projdeme čtyřmi kroky Nenásilné komunikace: pozorování – pocity – potřeby – prosba. Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé upřímností a empatií. Automatické, dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, se stanou předmětem naší pozornosti a společně budeme ověřovat jiné možnosti jak jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Zaměříme na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadňuje nám vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání našeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budeme se učit rozpoznat a pojmenovat naše emoce a naše potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Postupně prohloubíme kontakt s našimi potřebami i potřebami druhých lidí, což nám otevře více možností, jak se v určité situaci zachovat. Zaměříme se na naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujeme od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

JAK VYPADÁ WORKSHOP

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.

Teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá ve společném zkoumání a uvědomování si určitých aspektů naší komunikace, jejich sdílení, praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností z realizovaných aktivit. Sdílení napomáhá prohlubování kontaktu se sebou i vzájemnému inspirování a propojování s ostatními účastníky.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

CO SI MŮŽETE ODNÉST?

 • Propojení těla a mysli
 • Pozorování bez souzení
 • Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
 • Porozumění sobě i druhým v emocionální rovině
 • Vyjadřování se bez kritiky
 • Uvědomit si, co opravdu chci
 • Vyjádřit jasně svá přání
 • Komunikovat vědomě

Co si odnesli účastníci setkání, si můžete přečíst v referencích (https://www.kurzweilova.cz/akce-reference).

CO K TOMU POTŘEBUJETE?

 • Počítač nebo chytrý telefon, které vám umožní se přes zaslaný link připojit do konferenčního hovoru s ostatními.
 • Funkční kamera a mikrofon
 • Klidné a nerušené místo.
 • Odhodlání zkoumat a objevovat sebe

TERMÍNY – ZIMA/JARO 2023

Úterý od 18 do 20:30 hod

31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4., 9.5. 2023

REZERVACE A CENA

Chcete-li si rezervovat místo, postupujte podle následujících pokynů.

Pod oranžovým tlačítkem „PŘIHLÁSIT,“ které je na této stránce, najdete registrační formulář. Ten prosím vyplňte a odešlete.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře současně také souhlasíte s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. Ty mnoho z nás z různých důvodů nečte. Učíme se, jak vnést více života a smyslu i do tohoto formálního kroku. Přečtením OBCHODNÍCH PODMÍNEK se můžete ujistit, zda jsme i v této formální záležitosti za jedno.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením ZÁLOHY na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Výše zálohy je: 1000 Kč

Po skončení kurzu dostanete e-mail s informacemi, jak doplatit kurzovné. O doplacení  vás prosíme do týdne po ukončení kurzu. Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl, než z povinnosti.

Celková částka za kurz včetně zálohy: 2500 až 4500 Kč

Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorky a lektorky.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.

Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.

Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.

STORNO PODMÍNKY

Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 7 pracovních dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět záloha v plné výši přijaté platby.

Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování. Více informací se dozvíte v Obchodních podmínkách.

KONTAKT

Organizátorkou kurzů je Jarmila Klimešová: jarmilaklimesova@gmail.com, tel. 732 552 575. Ta vám odpoví i na vaše případné dotazy.

Přijďte prozkoumávat vlastní svět emocí a potřeb. Ráda vás jím provedu.

Koučka a lektorka Helena

Fotka je od LinkedIn Sales Navigator z StockSnap

Reference na kurz

Kateřina Janošková
Posílám pár slov o tom, co mi dal kurz: -učit se aktivně naslouchat-ujišťovat se, ptát se, doptávat se, a tak se přes výroky druhého dostat třeba až k jeho potřebám a o co mu skutečně jde -více všímat si svých myšlenek (soudů), uvědomit si, že jsou to soudy a že na ně navazují moje emoce a pocity a zastavit se u nich a zamyslet se nad nimi, zda jim opravdu věřím -všímat si pocitů v těle a brát je jako signály -hledat cestu od myšlenek (soudů) přes pocity až k potřebám a zjistit o co mi vlastně jde, co je pro mě v té situaci důležité -představit si naplněnou potřebu, jaké to pro mě je a jaký je to rozdíl oproti tomu, když ji neprožívám naplněnou. A to mě motivuje změnit své zaběhnuté chování a reakce, které nevedou k naplnění mé potřeby. Velice za kurz děkuji, velmi mě obohatil a jsem vděčná za všechna praktická cvičení a za začlenění práce s vnímáním pocitů v těle. Myslím, že se mi moc nedaří používat přímo v komunikaci nenásilnou komunikaci, ale to, co si odnáším z kurzu mi pomáhá, myslím, hlavně v práci sama se sebou, se svými soudy, svým tělem, pocity a zaběhlými reakcemi, které mi moc neslouží. A za to jsem vděčná a myslím, že to přispívá i ke zlepšování vztahů. Vnímám, že to je cesta a stále se můžu učit. A děkuji za online možnost kurzu, protože do Prahy bych dojíždět nemohla. A děkuji Helence za úžasné vedení, vysvětlování a osobní příklad
Šárka Moudříková
Největší efekt, který po kurzu pozoruji, je, že jsem si mnohem víc vědomá toho, co právě potřebuju. Jsem i víc schopná si ty potřeby pojmenovat, a pokud je to něco, co si dokážu dát sama, tak se snažím, pokud to jde, tu potřebu naplnit. Měla jsem takový aha moment, kdy jsem večer nechala děti hrát si s mužem a odešla nahoru uklízet, a když jsem vylezla schody, tak jsem si uvědomila, že si vlastně hrozně moc potřebuju odpočinout. Tak jsem si pustila seriál, a když o dvacet minut později přišly děti, tak jsem byla nejen uvolněná a v dobré náladě, ale navíc jsme i ten úklid v pohodě stihli. Co mi naopak zatím nejde, je říkat si o pomoc někomu dalšímu. Většinou se bojím, že to nedokážu říct dost dobře a vzniknou akorát negativní emoce a všechno se to jen zhorší, a nejdu do toho. Takže tohle bych chtěla potrénovat na těch prosbách, kdy jsem ještě v pohodě a na splnění té prosby mi zas až tak nesejde. Celkově jsem si kurz moc užila vždycky po lekci jsem se cítila nabitá, měla energii zkoušet věci nově a zároveň se cítila uvolněná, abych pustila z rukou touhu příliš kontrolovat okolí. Myslím, že i děti často poznaly, že nenajíždím automaticky na to, co dělám obvykle. Vydrželo mi to většinou tak do poledne následujícího dne:-) Mám v hlavě spoustu otázek a spoustu věcí se ve mně ještě musí usadit, na spoustu věcí chci ještě přijít. Celkově vnímám kurz jako úsek cesty, kterou někam jdu. Moc díky, že jsem s vámi mohla být.
Jana Krucká
Jsem velmi ráda, že jsem se kurzu účastnila. Vyhovovala mi forma schůzek 1x za 2 týdny, kdy jsem měla čas o tématech přemýšlet. Zejména mě zaujal koncept přijetí odpovědnosti za vlastní pocity. Je pro mě celkem provokativní, ale zároveň osvobozující myšlenka.„Aha“- momentem pro mě bylo zažít, že když jsem ve chvíli, kdy jsem empatii sama potřebovala, ji poskytla druhému, rovněž se mi jí dostalo. Takové „dejte a bude vám dáno“.Můj život se změnil v tom směru, že se více snažím zaměřit na to, co se ve mě děje; co vyvolává moje pocity. Občas se tak trochu „pozoruji z venku“. Celý kurz byl pro mě objevný a nesl se ve velmi přátelské atmosféře. Byl mi přínosem i v mojí budoucí disertační práci, kde se tímto tématem zabývám. Zároveň jsem si došla k tomu, že i když to byla právě moje „disertačka“, co mě ke kurzu přivedlo, otevřely se mi zcela nové obzory, a hlavně i jiné priority.
Mary Šálková

Po absolvování Základního kurzu NVC jsem si začala mnohem víc všímat pocitů ve svém těle a analyzovat je (předtím jsem to vlastně nedělala vůbec). Ještě se mi nedaří s nimi pracovat v průběhu rozhovorů a komunikovat svou potřebu schovanou za pocitem, ale doufám, že to je cesta, po které kráčím. 

Čekala jsem původně víc práce na technikách, jak se umět vyjádřit, aby to druhá strana "unesla" a bylo to dost nenásilné. Ale po konci kurzu mi velmi dává smysl, že jsme to uchopili z tohoto konce (zaměření se na vlastní potřeby). To je tedy asi můj AHA moment. 

V napjatých situacích s dětmi, kdy nemám dost energie (nebo zhola žádnou), jsem vyměnila "křik na ně za to, co udělaly" za "volání po svých potřebách", což považuju za krůček k úspěchu. Také si myslím, že se postupně stávám víc empatickou. I přesto ale u některých blízkých lidí jsem schopná pochopit jejich jednání až při zpětné reflexi a ne v průběhu rozhovoru. 

Arnošt Gorgol

Tento kurz mi určitě něco do života dal! Jestli hodně nebo málo, těžko to umím posoudit... Ale velmi často si na vás vzpomenu, resp. jaký zvolit přístup, vyhodnocení a reakce při řešení nějakých situací, hlavně třeba při komunikaci ať už s partnerem, rodinou či zaměstnanci. Jo, např. už nevynadám nebo neosočuji lidi s takovými těmi obchodními telefonními nabídkami, ba naopak jim projevím porozumění a zdvořile odmítnu a opravdu i já mám pak z toho hned lepší pocit či náladu! :-)

Pertnerku se snažím vždy vyslechnout, pokud možno jí nepřerušovat a myslím že i náš vztah se zlepšil! (ale to je jen můj pocit :-) )

Není to vždy jednoduché a často se přistihnu, že jednám a reaguji pořád v těch starých zajetých kolejích :-( , ale myslím si, že díky tomu kurzu si to už umím uvědomit, zamyslet se nad tím a to je určitě dobře!

Michal Kouba

Snažím se v práci při eskalujícím napětí a nedorozumění vklouznout do bot toho proti mě a zeptat se, co on teď potřebuje a co by jeho potřeby ošetřilo a stejně tak, když startuju já, ptám se, odkud vítr fouká. prostě - STOP-ROZHLÉDNI Se-BĚŽ

Eva Svitáková

Co mě živí? Vzpomínka na příjemný pocit sounáležitosti a možnosti sdílení ve skupince. Prožitek- Vědomí toho, že je zde bezpečný prostor s vnímavým a chápajícím posluchačem - v čele s Helenou, který je zvědavý na to, jak to mám. Zážitek být ve skupině lidí, kteří se také ptají, jak to vlastně je, jak to mohu ve vztazích a mém chování dělat jinak.

Posléze i uspokojení z toho, že někdo to pochopil rychleji a zařazuje to do svého života.

Konkrétně co mi pomáhá -  se snažím vzpomenout si na zkratku -  Něco se mi nelíbí-kde mi to sedí v těle -   jak bych to ideálně chtěla mít.

Marcela Ševčíková

Velmi cenné pro mě byly záznamy, protože jsem mohla opakovaně prožívat a přemýšlet. Velmi důležité bylo, když Helena mluvila o takové té ryzí pravdě - toho, co já cítím a co prožívám a to, že pak samo přinese slova do komunikace....a žasla jsem nad tím, jak je to vlastně jednoduché....... Určitě bych stála o tréninky online 1x za čtrnáct dní nebo tři týdny, protože vlastně, když nemám s kým trénovat, zapomínám to. Velmi dobré pro mě byly zkušenosti z  komunikace s dětmi - jednak protože jsem učitelka a jednak proto, že mám malé dítě. I v této oblasti bych se chtěla dozvědět víc.Těžké je často pro mě odhalit mojí potřebu.

Za zdařilé považuju ukázky, které jste spolu předváděly, abychom věděli, jak na to.

Když si na kurz vzpomenu, mám v duši milou a laskavou atmosféru. 
Iva Rosíková

Chci poděkovat za to, jakým způsobem kurzy vedeš, jaká je na nich příjemná atmosféra a i za všechny předané informace. Musím říct, že díky naším společným úterkům s Tebou se pro mě to, co píše Marshall Rosenberg stalo lépe pochopitelné a uchopitelné do běžného života.

Tomáš Skála

Kurz pozitivně naplnil moje očekávání, i když jsem předtím vůbec neměl představu, jak bude probíhat.
Celkově hodnotím kurz jako velmi přínosný a obdivuji Helenu, jak umí účastníkům dávat zpětnou vazbu na jejich zkušenosti a jak dokáže účastníky metodou nekonfliktní komunikace provázet.

Jan Hucko

Těžko hledám slova. Kurz nenásilné komunikace mi dal možnost se změnit. Ukázala se mi cesta, kterou se chci vydat. Nedávno jsem o tom mluvil s Jitkou, po nějaké vyhrocené situaci s dětmi. A nechci se vrátit do starých kolejí. Chci žít spokojený život.

Mohl bych popsat mnoho stran, ale pořád by se to točilo okolo změny.

Děkuji

Helena Bára Toušková

Atmosféra byla opravdu skvělá a jsem vždy nadšená,  radostná a vděčná, když vidím, že mají lidé chuť na sobě pracovat. Při takových příležitostech si víc než kdy jindy uvědomuji, jak každý je učitel.  Je to pro mě osobně vždy i velká lekce pokory;-).

Od kurzu jsem vlastně asi čekala malinko něco jiného, ale musím říci, že jsem moooooc ráda a vděčná, že to bylo mimo má očekávání.  Bylo to milionkrát užitečnější, hlubší, prostě skvělé.  Nebyla to má první sebe-poznávací zkušenost (tak jsem to totiž mimo jiné hodně  vnímala), ale přišla mi hodně důležitá.  Vlastně jsme dostali skvělý návod, jak se v sobě naučit vyznat.  Oddělení potřeb a emocí a domněnek, jejich pojmenování, soustředění se na ne-hodnocení, mi přišlo hooooodně užitečné.  Moc se mi líbilo to, že emocím se věnuje pozornost, ale nepitvá se donekonečna PROČ, a je tam pozornost k tomu CO potřebuji - potřebuje. 

Vyprávěla jsem to i manželovi, zkoušeli jsme si některé věci vysvětlit v nadlehčené a klidné atmosféře a shodli jsme se na tom, že je to fakt super.  Máme hezký vztah a komunikujeme spolu většinou přátelsky, ale  někdy je potřeba dobrá vůle, abychom se nesežrali - a jsou to právě skvělé náměty na nenásilnou komunikaci.  Komunikace s pubertálními dětmi je někdy vyšší dívčí;-) - tam si vzpomínám na Heleninu radu: nedávejte si ze začátku laťku moc vysoko;-).

Pro mě konkrétně je hodně užitečná ta pozornost a respekt k vlastním potřebám a emocím, protože najednou neupadám do pocitů viny.  A zajímavé je, že opravdu stačí jen dát pozornost. A taky je docela nepříjemné zjištění, že často potřebu ani nedokážu pojmenovat. Že je to něco, co bylo dosud tak úplně mimo.

Také mi přijde super práce s vnitřním kritikem. 

A hodně inspirativní bylo vidět, že to opravdu žijete.  

A pro mě bylo i dost důležité, že to mělo hloubku a přesah.

Takže mooooc děkuji a těším se na podzimní pokračování.  Už jsem se přihlásila.