Luba Kokešová

luba-kokesova

Jmenuji se Luba Kokešová.

Jsem spoluzakladatelka dětského domova Radost v Dolních Měcholupech (www.radost-ops.cz). Jsem moc vděčná za tento dar, který mi umožnil zažít celý proces tvoření od zrodu myšlenky až po její zhmotnění a realizaci.

Na našich pravidelných setkáních s vedením dětského domova, správní a dozorčí radou jsem si uvědomila, jak důležité je umění komunikace. Každý z nás má právo říct svůj názor k dané situaci, ale i přes náš upřímný záměr najít řešení vyhovující všem, občas dochází k nesouladu a vnitřní nespokojenosti. Toto jsem si uvědomila i ve svém životě, ve svých vztazích a tak jsem se začala ptát sama sebe:

Jakým způsobem mohu vyjádřit svůj názor, aby se všichni cítili bezpečně a nevyvolávalo to u nikoho pocit ponížení a pocit viny?

Jakým způsobem se mohu vyjádřit, aby ostatní byli schopni mi naslouchat a pochopit?

Jakým způsobem mohu já naslouchat a pochopit ostatní?

Jak dosáhnout toho, abychom při řešení problému našli řešení, které vyhovuje oběma stranám, a aby se obě strany cítily jako vítězové?

Určitě existuje více metod, více cest, které dávají odpovědi na moje otázky. Já jsem je našla v principech Nenásilné komunikace, na základě kterých mohu porozumět jak sama sobě, mým pocitům a potřebám, tak taky pocitům a potřebám ostatních lidí a v důsledku toho vytvářet respektující mezilidské vztahy.
Komunikace, respekt, důvěra, pocit bezpečí, možnost být sám sebou, to jsou důležité pilíře v mezilidských vztazích a moc bych si přála, aby děti spontánně mohly přebírat tyto dovednosti od nás dospělých a přirozeně je ve svých životech používat. Část své energie teď taky věnuji novému projektu, založení mateřské i základní školy, ve které výše zmíněné pilíře budou přirozenou součásti.

Věnuji se taky čínskému cvičení metody Zhineng Qi Gong. Cvičím ho od roku 2008 a několikrát jsem byla spoluorganizátorem seminářů vedených čínskými učiteli.

Děkuji za tuto cestu.

Kontakt:
lubakokesova@seznam.cz
kokesovaluba@gmail.com
www.zhineng-academy.cz