JAK SE VYJÁDŘIT UPŘÍMNĚ A BEZE STRACHU (zpětná vazby pomocí nenásilné komunikace)

zpetnavazbauprimnebezestrachu

Nevíte, jak vyjádřit svou nespokojenost tak, aby vám druzí chtěli naslouchat?

Brání vám strach z nedorozumění či konfliktu?

Změna je možná. Stačí vědět JAK formulovat to, co chceme říci. JAK má obří vliv na úspěch ve vzájemném porozumění.

Každý z nás pohlíží na svět skrze sadu vlastních filtrů, proto se naprosto běžně děje, že si jen málokdy doopravdy a úplně porozumíme.  Důsledkem je, že ti druzí často dělají něco jiného, než my očekáváme.

NEPOROZUMĚNÍ je běžná součást naší komunikace.

Příroda má pro obnovu rovnováhy v podobných situacích mechanismus, který nese jméno „zpětná vazba.“ Jeho každodenní aplikací v naší komunikaci získáváme velmi mocný nástroj, který pomáhá omezit konflikty, usnadnit a zjednodušit vzájemné porozumění a prohlubovat pocit důvěry a bezpečí ve vztazích.

Pojem „zpětná vazba“ je někdy chápán jako synonymum hodnocení nebo kritiky. Tato konotace sebou nese strach z konfliktu, proto se lidé často zpětné vazbě vyhýbají a raději nic neřeknou.  Následkem je často prohlubující se nedorozumění.

Zpětná vazba, která vychází z principů Nenásilné komunikace, umožňuje naopak zprůhlednit a usnadnit komunikaci a posílit tak mezilidské vztahy. V pracovním i osobním životě tak přispívá k rozvoji osobnosti a k jejímu růstu.

Na workshopu si pomocí jednoduchých aktivit vyzkoušíte jednotlivé části efektivní zpětné vazby, která vychází z principů Nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga. Můžete si pak díky osobnímu prožitku uvědomit jejich přínos pro porozumění v komunikaci a zažít rozdíl mezi kritikou či pochvalou a zpětnou vazbou.

Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí s ostatními domluvit partnerským přístupem, který respektuje potřeby obou stran, a to nejen v situacích, jež představují výzvu.

Může být užitečný zejména pro

Manažery, lídry, učitele a všechny ostatní, kteří vedou týmy lidí

Lídry, kteří chtějí podpořit rozvoj členů svého týmu

Ty z vás, kteří chcete upřímně vytvářet atmosféru spolupráce

Každého, kdo chce vyjádřit ocenění bez manipulace

Všechny, kteří chtějí vyjádřit svou nespokojenost s úctou a respektem k druhému

Co potřebujete?

Ochotu se zastavit, vnímat, prožívat, zkoušet nové věci a objevovat.

Cena

Cena je 1800 Kč. Pokud se přihlásíte včas, můžete získat slevu téměř 30 %. Pro registrace přijaté do 29.10. včetně je cena 1300 Kč.

Zaregistrovat se můžete pomocí formuláře pod tímto textem. Máte-li nějaký dotaz, zeptejte se organizátorky kurzů Jarmily Klimešové na adrese: jarmilaklimesova@gmail.com, tel. 732 552 575.

Těším se na vás

Koučka Helena