OD VZDORU ČI NEZÁJMU K POROZUMĚNÍ VE VZTAHU (Dvoudenní workshop nenásilné komunikace)

stocksnap_xht8c9ktxd

Zažíváte okamžiky, kdy vás dítě nebo druhý člověk zcela vyvede z rovnováhy tak, že nevíte, jak reagovat?

Upozaďujete někdy sami sebe v zájmu společné pohody?

Zažíváte okamžiky bezmoci či zoufalství ve vztahu a nevíte jak to změnit?

Chcete se vyhnout manipulaci a nátlaku a nevíte jak?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak čtěte dál.

Zvu vás na PROŽITKOVÝ a INTERAKTIVNÍ dvoudenní workshop, v němž budeme společně objevovat, jak komunikovat jinak, aby nás podobné otázky už netrápily.

POHLED ZA OPONU

Žijeme v kultuře, v níž mnohé návyky chování směřují k tomu, aby člověk popíral své pocity a potřeby, aby nastavoval světu takovou tvář, o jaké se domnívá, že bude druhými přijata. Důsledkem je, že odpojujeme sami sebe od našich instinktů, které nás chrání, jednáme podle naučených vzorců a připravujeme se tím o duševní pohodu, spokojenost ve vztazích a nakonec i o naše zdraví.

Naše komunikace tak často není jasná, srozumitelná ani propojující.

Vysíláme totiž do prostoru nesoulad mezi vyřčenými slovy a mezi neverbálními signály našeho těla. Na tento nesoulad reagují velice citlivě zejména děti, které vnímají mnohonásobně citlivěji než dospělí dění v jejich těle.

Nesoulad, který vysílá mluvící člověk, dokáže vyvolat v druhém zmatek, úzkost až panické stavy.

Pokud není naslouchající vybaven schopností „číst“ ve svých emocích, což je v naší kultuře málokdo, může být snadno zahlcen napětím, které vyzařuje mluvčí, a vlastní emocionální reakcí. Jeho automatické chování pak může být vnímané jako vzdor, odpor, nezájem nebo agresivní útok. Často jde o chování, které stimuluje zvýšení reaktivity na druhé straně. Začarovaný kruh se uzavírá a konflikt se prohlubuje. 

O ČEM TO BUDE?

Změna je možná vždy.

Stačí k ní odhodlání respektovat vlastní pocity a potřeby, začít si je UVĚDOMOVAT, dovolit si je PROŽÍVAT a PRAVDIVĚ/UPŘÍMNĚ je vyjadřovat s úctou k ostatním.

Navázání kontaktu se sebou, s vlastními pocity a potřebami, a jejich vyjádření tvoří první část workshopu.

Abychom utvářeli v komunikaci rovnováhu a soulad, potřebujeme kromě respektu k vlastním potřebám projevit upřímný zájem i o potřeby druhého. Zaměříme se tedy na to, jak se naučit SLYŠET a POJMENOVAT pocity a potřeby druhého. Položíme základy EMPATICKÉMU KONTAKTU, jehož všechny přínosy se dají těžko vystihnout v několika větách.

Za všechny snad alespoň jeden. Ve vztahu k dítěti posiluje empatická komunikace jeho vlastní schopnost vyjádřit své pocity a to, co je pro něj v danou chvíli důležité, způsobem, který je respektující a srozumitelný. Posilujeme tak jeho schopnost skutečně prožít a tím i zvládnout jakkoliv náročnou nebo bolavou životní situaci bez zablokování se nebo potlačení a somatizování emocionálního stresu. Posilujeme tak významně jeho emoční inteligenci a schopnost skutečné socializace prosté všech závislostí.

EMPATIE a UPŘÍMNOST jsou doslova živnou půdou pro mezilidské vztahy.

Nahrazují prázdnotu ve vztahu životem, blízkostí a propojením. Posilují základní atributy mezilidského vztahu – důvěru a bezpečí.

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST

 • porozumět vlastním emocím a identifikovat své potřeby
 • utvářet empatický kontakt s tím druhým
 • vyjádřit svou vnitřní pravdu způsobem, který snižuje riziko konfliktu
 • tvořit rovnováhu v komunikaci a ve vztazích
 • pečovat o vlastní autonomii a nenarušovat prostor těch druhých
 • být respektujícím a respektovaným rodičem, partnerem, či kolegou
 • vrátit život do komunikace a vztahů

PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Setkání může být velmi přínosné pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s dětmi.

 • Pro rodiče i prarodiče
 • Pro učitele a vychovatele
 • Pro všechny, kteří chtějí posílit svou vlastní sebeúctu
 • Pro všechny, kteří se touží s kýmkoliv dorozumět bez nátlaku

JAK VYPADÁ WORKSHOP?

Workshop je prožitkový a interaktivní, což znamená, že teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.

Pracujeme v bezpečí malé skupiny lidí.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí procesu je i sdílení prožitků a zkušeností s celou skupinou, které jednak napomáhá prohloubení prožitku a uvědomění, a jednak je inspirací pro druhé.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Workshop je dvoudenní. V sobotu i v neděli začínáme v 9.30 a končíme v 17.30.

CENA

Cena je 3600 Kč.

Peníze by neměly být problém. Pokud jsou, nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz, ozvěte se organizátorce Jarmile Klimešové.

Přihlásit se můžete pomocí formuláře na této stránce.

KONTAKT

Organizátorka kurzů Jarmila Klimešová: jarmilaklimesova@gmail.com, tel. 732 552 575. Ta vám odpoví i na vaše případné dotazy.

Přijďte si užít trochu skutečně lidského kontaktu, porozumění, přijetí a inspirace. Potřebujete pouze své bohaté zkušenosti a ochotu objevovat v sobě nové možnosti. Těším se na vás.

Koučka a lektorka Helena