MLUVIT NEBO SI POROZUMĚT?

people-220039_1280

„Normální soužití nespočívá v neexistenci konfliktů, ale ve schopnosti je šťastně vyřešit.“  Han-Ilgiewicz

 

Stává se Vám, že něco říkáte jasně a srozumitelně a druhý vás nechápe a nerozumí, co mu říkáte?

Nebo se cítí dotčen tím, JAK to říkáte?

Naše lidská komunikace v sobě skrývá řadu tajemných zákoutí, která se mohou snadno stát živnou půdou pro nejrůznější potíže od malých nedorozumění až po zásadní chronické konflikty, které uzavírají vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi životními nebo pracovními partnery nebo mezi přáteli.

Naši řeč chápu jako nástroj sloužící ke vzájemnému propojení, k usnadnění vzájemného porozumění, k vytváření zdravých vztahů a celkového souladu v našem životě.

S každým nástrojem se potřebujeme naučit správně zacházet, aby mohl sloužit svému účelu. Jak tedy uchopovat komunikaci?

Odpověď jsem nalezla v konceptu, který se nazývá Nenásilná komunikace. Zvu vás na setkání s ním.

Co se bude dít?

Na situacích z každodenního života si vyzkoušíme, jak fungují principy, které podporují život.

Budeme mít příležitost prožívat a uvědomovat si sílu vlivu na první pohled neviditelných jemností, které můžeme objevit za oponou našeho chování a našich slov.

Získáme tak nástroje, díky nimž můžeme proměnit nedorozumění a konflikty v příležitost k prohloubení důvěry ve vztazích.

Pro koho je setkání určeno?

Pro všechny, kteří chtějí

• Doopravdy porozumět sobě i druhým ( svým dětem, partnerům , rodičům, kolegům, šéfům, přátelům )

• Bez obav a kritiky vyjádřit vlastní nespokojenost

• Objevit v konfliktech příležitost pro posílení vztahů

• Vážit si sebe i druhých

• Mít rádi sebe i druhé

Přijďte objevovat sami sebe a s tím i možnosti, jak tvořit rovnováhu ve vztazích s vašimi dětmi i dalšími lidmi. 

KDY A KDE?

Workshop se koná v Plzni a je rozdělen do dvou sobot. Náplň obou dní na sebe volně navazuje. Je proto možné přijít na libovolný z obou dní nebo oba dohromady podle vašich časových možností a podle míry vaší touhy ponořit se hlouběji do krás naší komunikace. Pod tlačítkem „PŘIHLÁSIT“ najdete všechny varianty. 

Těším se na vás

Koučka Helena