MÁTE OPRAVDU RÁDI SAMI SEBE?

woman-2876020_1920

Ten, kdo mě nejvíce trápí, jsem já sama. Taková je alespoň moje životní zkušenost.

Začala jsem tento stav měnit v okamžiku, kdy jsem pochopila, že je v mé moci naučit se přijímat každou svou část i samu sebe. Směřovat tak k vnitřní celistvosti a harmonii. Lásku si nevynutím od druhých. Je to stav mé mysli.

To důležité se děje uvnitř nás.

Dorozumíváme se nejen s druhými lidmi, ale také sami se sebou. Od kvality naší vnitřní komunikace se odvíjí naše životní spokojenost. Jako děti jsme se leckdy naučily nemít se rádi, cítit vinu za vlastní chování, nést odpovědnost za nespokojenost druhých a brát si věci osobně. Tvoříme tak sami sobě bolest. Změna spočívá v jiném postoji k nám samým. Naslouchání a empatie jsou dva základní léky na tyto bolesti. Všichni toužíme po tom, aby nám bylo nasloucháno a porozuměno. Stejná hra se hraje i uvnitř nás.

Zvu vás na prožitkový workshop, kde si v bezpečí vyzkoušíme

  • Jak se empaticky spojit s vnitřním kritikem
  • Jak přestat vést nekonečný boj se strachem a dalšími nepříjemnými emocemi
  • Jak navázat kontakt a vést dialog s každou částí, která k nám hovoří

Záměrem je otevřít cestu k sobě a udělat první krůčky

  • K naslouchání vlastnímu nitru
  • K přijetí sama sebe
  • K porozumění vnitřnímu dění
  • K utváření kontaktu s vnitřní silou

Svou životní pohodu máme ve svých rukách. 

Zvu vás ke společné láskyplné péči o sebe

Koučka Helena