ZPĚTNÁ VAZBA (ochutnávka)

ZPĚTNÁ VAZBA (ochutnávka)

Stává se vám, že ten druhý řekne nebo udělá něco, s čím nejste v souladu? Váháte JAK to dotyčnému dát najevo, aby se ho to nedotklo, nebo aby nedošlo k nepříjemnému nedorozumění?

Způsob, JAKÝM vyjádříme naši nespokojenost, často skutečně rozhoduje o tom, zda ten druhý má ochotu nám naslouchat, zda má upřímnou snahu porozumět a zájem domluvit se na společně vyhovujícím řešení situace.  

Pro vás, které zajímá, čím se liší úspěšnější JAK od naší obvyklé komunikace, je tu malá ochutnávka tématu formulace ZPĚTNÉ VAZBY.

Na ochutnávce si společně uvědomíme, co nás v naší komunikaci spíše odděluje a zvyšuje pravděpodobnost nedorozumění, či vzdoru, a co naopak podporuje vzájemné porozumění a ochotu spolupracovat.  Pojmenujeme hlavní prvky ÚSPĚŠNÉ ZPĚTNÉ VAZBY, která pomáhá prohlubovat a upevňovat mezilidské vztahy všech úrovní.

ZPĚTNÁ VAZBA představuje formu upřímné a plně respektující komunikace, která umožňuje růst všech zúčastněných.

Ochutnávka je určena především pro

Manažery, lídry, učitele a všechny ostatní, kteří vedou týmy lidí

Lídry, kteří chtějí podpořit rozvoj členů svého týmu

Ty z vás, kteří chcete upřímně vytvářet atmosféru spolupráce

Každého, kdo chce vyjádřit ocenění bez manipulace

Všechny, kteří chtějí vyjádřit svou nespokojenost s úctou a respektem k druhému

Co potřebujete?

Otevřenou mysl 

Ochotu zamyslet se, uvědomovat si a spolupracovat

Ochotu otevřít i svá srdce

 

Těším se na vás

 

Koučka Helena

 

Máte-li nějaké dotazy, směřujte je prosím na organizátorku kurzu: Jarmila Klimešová, jarmilaklimesova@gmail.com, 732 552 575.

Aktuální akce