VEČERY EMPATIE

VEČERY EMPATIE

Proč se tak chová? Jak mám na tohle reagovat?

Kladete si někdy podobné otázky, protože jste zaskočeni projevem druhého člověka?

Lidské chování může být občas těžko pochopitelné, pokud pro něj hledáme racionální důvody. Je pak velmi snadné sklouznout k vlastní obraně. Výsledkem je nedorozumění, z něhož může vyklíčit i hluboký konflikt.

Cestu bludištěm mezilidských vztahů nám může ukázat EMPATIE. Je to naše schopnost napojit se na emocionální svět druhého člověka, vnímat jeho EMOCE a jeho POTŘEBY, které představují vnitřní motivaci našeho chování. Tam se skrývá klíč ke skutečnému vzájemnému porozumění a tedy i dorozumění se.

Záměrem večerních setkání s empatií je vytvořit prostor, který usnadní

 • Vnímání a pojmenování potřeb
 • Prohloubení kontaktu se sebou (vlastními emocemi a potřebami)
 • Vědomou přítomnost s druhou osobou
 • Navázání empatického kontaktu
 • Rozlišení procesů myšlení a prožívání
 • Utváření soucitného vztahu se sebou i druhými
 • Prohloubení autenticity a upřímnosti v komunikaci

Setkání mohou být užitečná zejména těm, kdo

  • Mají alespoň základní představu o čtyřech krocích NVC
  • Chtějí prohlubovat své schopnosti používat nenásilnou komunikaci ve svém životě
  • Chtějí být skutečně pravdiví a upřímní k sobě i k ostatním
  • Mají ochotu zvládat náročné či konfliktní situace stylem výhra-výhra (tj. hledat řešení, které pokryje potřeby všech)
  • Pracují s dětmi či dospělými
  • Vedou skupiny nebo týmy
  • Koučují, facilitují, mediují
  • Chtějí utvářet zdravé vztahy

Setkání navazují na sérii workshopů o Nenásilné komunikaci nazvané Tanec zvaný empatie. Jsou koncipována za předpokladu, že účastníci zvládají základy konceptu Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace, tedy že zažili a uvědomili si, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace, ideálně na nějakém workshopu a ve vlastním životě. Máte-li pochybnosti, zda je pro vás setkání vhodné, obraťte se prosím na organizátorku Jarmilu Klimešovou (jarmilaklimesova@gmail.com).

Přihlaste se prosím vyplněním přihlašovacího formuláře. 

Přijměte tuto nabídku jako pozvání do komunity lidí, kteří si cení mezilidských vztahů, upřímnosti, vzájemnosti, porozumění a jednání bez násilí.

Těší se na vás průvodce večerem

Helena Kurzweilová

 

Přihlášením se na workshop souhlasíte s obchodními podmínkami.