DIRECTORS

Directors - studium managementu on-line.

Chcete-li se stát ředitelem, musíte se nejdříve jako ředitel chovat!

Firma Directors se specializuje na poradenské služby v oblasti restrukturalizací firem a vzdělávání vedoucích pracovníků. Nejsme jen další vzdělávací institucí v řadě, ale měníme způsob uvažování o studiu managementu. Jsme instituce, která nabízí on-line studijní prostředí, ve kterém si může student sám vybrat nejen čas a místo studia, ale i cenu, tempo, délku studia a také obsah studia podle své individuální potřeby. Vytváříme takové studijní podmínky, aby se každý mohl vzdělávat v oblasti managementu a mohl se plně spolupodílet na svém manažerském rozvoji. Věříme, že každá firma může vzdělávat manažery na nižších úrovních řízení bez toho, aniž by se finančně zruinovala. Nabízíme proto za bezkonkurenční cenu on-line studium managementu, které odpovídá standardům studia MBA. Studijní program, lektorský a realizační tým, způsob výuky a systém řízení kvality vyhovuje evropským požadavkům na špičkovou on-line manažerskou školu. Jsme mezinárodně certifikováni IES London, jsme členem AAHEA, jsme držitelé akreditace MŠMT. Byl nám udělen světově uznávanou akreditační firmou TÜV SÜD certifikát kvality Certifikovaná on-line služba podle normy ISO 9001-2008. Po úspěšném absolvování studia a složení závěrečné zkoušky získají studenti závěrečný diplom Diploma in Management opravňující k užívání manažerského titulu DiM psaného za jménem. Současně je předán mezinárodní certifikát IES, který zajistí akceptaci vydaného závěrečného diplomu na celém světě.
S námi lze začít kdykoli, tak proč ne hned?

Directors_Deák

Garant studia a předseda zkušební komise
PhDr. Ing. Petr Deák, Ph.D., MBA je významným českým odborníkem v oblasti vzdělávání managementu, který spoluvytvářel odborný obsah lekcí, posuzoval a připomínkoval veškerý obsah případových studií.
Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obor andragogika a personální řízení), Fakulty řízení a Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (obor podniková ekonomika a management ve specializaci management). Manažerská studia absolvoval na De Paul University Chicago a Manchester Metropolitan University. Od roku 1996 do roku 2003 působil v distanční výuce MBA na The Open University Business School, největší světové distanční univerzitě a světové jedničky v distančním vzdělávání manažerů a podnikatelů, jako vedoucí kurzového týmu a člen Akademického senátu a Vědecké rady. Od roku 1999 je členem evaluační komise České asociace MBA škol (CAMBAS), která hodnotí kvalitu a akredituje manažerské školy.
Dlouhodobě se zajímá a publikuje v problematice budování image manažerských škol . Je spoluautorem odborných publikací, jako jsou například Kvalita a image manažerských škol či Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu.