Často kladené otázky

Jak dlouho trvá celý proces?

To je velmi individuální. Závisí to na tom, jak náročného cíle chcete dosáhnout, na vaší vlastní aktivitě a na vašich časových možnostech. Celková doba je ovlivněná i četností schůzek. Zpravidla se doporučuje, aby jeden cyklus trval 3 až 6 měsíců. To je doba dostatečná k zafixování několika nových návyků, které jsou potřeba pro úspěšné dosažení změny.

Kolik času si potřebuji vyhradit na jednu schůzku?

Obvyklá doba je 1 až 2 hodiny. Pokud koučujeme v přírodě, lze tuto dobu protáhnout až na 4 hodiny. Záleží mi na tom, aby bylo koučování skutečně efektivní, proto se doba jednotlivých schůzek řídí tím, jak se klient cítí a jaké jsou jeho další možnosti.

Jak často se schůzky konají?

Doporučená frekvence je 1krát za 1 až 2 týdny. I v tomto případě zohledňuji možnosti klienta.

Jak probíhá první schůzka?

Smyslem první schůzky je, aby obě strany (klient i kouč) měly možnost posoudit, zda jejich budoucí spolupráce může být plodná. Během schůzky se nejprve věnujeme nastavení cíle (případně vize). Prozkoumáme, co všechno se v klientově životě změní, když svého cíle dosáhne, a jsou-li tyto změny skutečně žádoucí. Tím se klient ujistí, že se chce ubírat správným směrem. Pak nastíníme v hrubých rysech cestu k cíli. Schůzka končí podepsáním vzájemné dohody o spolupráci, nebo se jen přátelsky rozejdeme.

Aktuální akce