PŘÁTELSKÁ ŠKOLAVítejte na stránce interaktivního workshopu s paní Marianne Göthlin (www.skolande.se) ze Švédska. Zajímá-li vás, jak lépe porozumět dětské duši a jak elegantněji zvládat každodenní konflikty s dětmi bez ohledu na jejich věk, jste tu správně.

Paní Marianne je jedním z certifikovaných trenérů nenásilné komunikace (NVC - Nonviolent Communication).Seznámila jsem se s ní na mezinárodním intenzivním tréninku NVC, kde působila jako jeden ze školitelů. Zaujalo mě její vyprávění o téměř pohádkovém účinku komunikace bez násilí, který pozorovala velmi krátce poté, co začala tento přístup využívat.

V roce 1998 založila ve Stockholmu školu, která funguje na principech nenásilné komunikace. Hned během prvního roku její existence se pronikavě zlepšila situace ve vztazích mezi dětmi i mezi dětmi a učiteli. Slova jako šikana, ponižování, či jiné formy násilí začaly zvolna mizet ze slovníku této školy.

Pozvala jsem paní Marianne do Čech na dvoudenní workshop zaměřený na snížení hladiny stresu ve školách prostřednictvím empatického přístupu a porozumění motivům lidského jednání.

Paní Marianne předá zájemcům své zkušenosti z používání přístupu NVC při výchově a vzdělávání dětí. Bude ilustrovat přístup na příbězích z její letité pedagogické praxe a prostřednictvím praktických cvičení umožní účastníkům porozumět kouzlu NVC na příkladech z jejich vlastního života.

Setkání sleduje tyto hlavní cíle:

  • Utváření komunikačních dovedností, které umožňují harmonicky naplňovat roli učitele a vychovatele v souladu s potřebami dětí i s vlastním hodnotovým systémem
  • Nalezení cesty k tomu stát se přirozenou a respektovanou autoritou bez nutnosti používání systému trestů a odměn.

Praktická cvičení jsou zaměřena především na:

  • Jasnost a otevřenost komunikace vycházejí z našich potřeb
  • Poskytování efektivní zpětné vazby jako nástroje přirozeného učení a růstu
  • Empatické naslouchání, budování atmosféry vzájemné důvěry a porozumění
  • Zklidňování konfliktů a jejich zvládání bez negativních následků

Setkání je určeno především pro pedagogy od mateřských až po vysoké školy a studenty, kteří se na vlastní pedagogickou praxi teprve připravují. Velmi užitečné může být také pro rodiče dětí a samozřejmě pro kohokoliv, kdo má zájem skrze komunikaci objevit v sobě své empatické já, pochopit lépe sebe i ostatní, a tím se postupně vymanit z tíhy konfliktů a nedorozumění.

Rády bychom, aby metoda NVC oslovila všechny zájemce a ti v ní našli skutečnou podporu v jejich snaze o pozitivní změnu zejména v oblasti mezilidských vztahů na všech úrovních. Zkušenosti nejen ze Švédska ukazují, že pomocí přístupu NVC lze postupně proměňovat atmosféru ve školách, směřovat od napětí a stresu, a vytvářet tak prostředí klidné a bezpečné pro všechny.

Na workshopu nebude prostor pro detailní vysvětlování základních principů, o něž se nenásilná komunikace opírá. Proto doporučujeme všem zájemcům, aby se před setkáním seznámili se základy přístupu buď prostřednictvím knih, nebo návštěvou základního semináře.

Z knih v českém jazyce mohu doporučit především publikaci samotného autora NVC Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace, kterou vydalo nakladatelství Portál. Dále doporučuji také velmi názorně a srozumitelně zpracovanou útlou knížku od Sereny Rust Když žirafa tančí s vlkem. Se základy přístupu NVC se může kdokoliv seznámit na večerním workshopu Tajemství skrytá v našich slovech.

Celé setkání s paní Marianne bude paralelně tlumočeno z angličtiny do českého jazyka.

Pokud vás téma zaujalo, budeme rády, když je budete sdílet s přáteli a známými. Pomůžete tak dobré věci.

Máte-li jakékoliv dotazy organizačního charakteru, obraťte se prosím na organizátorku Jarmilu Klimešovou: jarmilaklimesova@gmail.com.

Workshop se uskuteční ve dnech 7. a 8. února 2015 v CEVRO Institutu v Praze (Jungmannova 17). Cena je 3 600 Kč za osobu.

Těší se na vás tým propagátorů NVC.

Lektorka a koučka Helena Kurzweilová
Spoluzakladatelka dětského domova Radost a nové alternativní školy Luba Kokešová
Organizátorka kurzů a administrativní podpora Jarmila Klimešová